Odborníci na ekonomiku se sjeli na Fakultu ekonomicko-správní

25. 11. 2015

V týdnu od 9. do 13. listopadu 2015 ovládl Univerzitu Pardubice již 9. ročník odborné akce Týden teorie a praxe v ekonomice 2015. Stejně jako v minulých letech se konal pod záštitou děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D.

Také letošní ročník byl zaměřen na seznámení studentů a pedagogů Fakulty ekonomicko-správní i široké ekonomické veřejnosti s  teoretickými i praktickými přístupy, metodami a zkušenostmi, využívanými při řízení ekonomických subjektů. Ve svých vystoupeních prezentují výsledky své práce přední odborníci z vysokých škol České republiky a ze zahraničí i úspěšní představitelé ekonomické praxe, kteří svými odbornými znalostmi významně přispívají k vysoké úrovni pořádaného Týdne teorie a praxe v ekonomice. Jejich účast na této odborné akci byla realizována formou přednášky nebo aktivního diskusního vystoupení na dohodnuté téma.

Třicet čtyři přednášek během jediného týdne

Projekt Týdne teorie a praxe v ekonomice je připravovaný a realizovaný pracovníky Ústavu podnikové ekonomiky a managementu s cílem seznámit studenty a pedagogy Fakulty ekonomicko-správní se současnou problematikou české i evropské ekonomiky. Mezi hlavní úkoly této odborné akce proto patří aplikace teoretických poznatků podnikové ekonomiky v praxi českých i mezinárodních firem a prohloubení spolupráce naší fakulty s ekonomickými fakultami vysokých škol z České republiky i ze zahraničí.

V letošním roce se podařilo připravit program třiceti čtyř přednášek realizovaných 21 odborníky z praxe a 16 přednášejícími z akademického prostředí. Díky vysoké odborné úrovni přednášejících z vysokých škol ekonomického zaměření z České a Slovenské republiky získali naši studenti lepší přehled o způsobech výuky ekonomických předmětů na jiných vysokých školách i o teoretickém rozpracování vybraných ekonomických témat – inovacích v univerzitním vzdělávání a hodnocení jeho kvality, soudobých způsobech řízení světové ekonomiky, měření obchodní výkonnosti společností, životní úrovni obyvatel Evropské unie, kybernetickém prostoru elektronického podnikání, inovačním podnikání na Slovensku, správě společností v zemích střední a východní Evropy, výdajích na obranu České republiky, zvládání stresu, sebeprezentaci, využívání outsourcingu v řízení podpůrných podnikových procesů, vzdělávání a výcviku manažerských dovedností, ekonomickém významu operačního managementu.

Odborná témata oslovila více jak dva tisíce posluchačů

Témata z ekonomické praxe v letošním ročníku, obdobně jako v předchozích ročnících, převažovala. Své výsledky prezentovali manažeři podniků dosahujících velmi dobrých hospodářských výsledků, manažeři působící v nadnárodních společnostech i manažeři orgánů státní správy. Prezentace přednášejících byly zaměřeny na pojistitelná rizika výroby v automobilním průmyslu, odpovědnost manažerů, daňové úniky a formy jejich potírání, limitující faktory českého průmyslu, hodnocení ekonomických výsledků ve zdravotnictví, analýzu lidských zdrojů, získávání a prezentaci statistických údajů, práci České obchodní inspekce, Supply Chain, významu Generální inspekce bezpečnostních sborů, hodnocení hospodaření obcí, současné úkoly finanční správy, řízení americké korporace v českém prostředí, ochrany duševního vlastnictví, strategie a financování veřejné správy, management v nadnárodních společnostech, alternativní finanční nástroje, současné a budoucí výzvy tabákového průmyslu,  a nábor zaměstnanců v komerčních společnostech.

Témata přednášek byla v souladu s předměty vyučovanými na Fakultě ekonomicko-správní ve studijních programech Ekonomika a management i Hospodářská politika a správa.

Návštěvnost přednáškového týdne byla velmi vysoká, odborné akce se zúčastnilo více jak 2000 posluchačů. Na základě pozitivního ohlasu jak studentů a pracovníků Fakulty ekonomicko-správní, tak i všech přednášejících, předpokládáme pokračovat v tradici pořádání této odborné akce i v dalších letech.

PaedDr. Alexandr Šenec
Ústav podnikové ekonomiky a managementu FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět