Univerzita vychovává ze středoškoláků budoucí vědce

20. 07. 2015

Řada středoškoláků docházela během uplynulého akademického roku na odborná pracoviště některých fakult Univerzity Pardubice. Pod vedením akademických pracovníků zde zpracovávali možná svůj první vědecký výzkum. A byli úspěšní! Nejenže se účastnili studentských konferencí, dařilo se jim například i ve finále středoškolské odborné činnosti a v dalších soutěžích.

Celý rok pobývali zvídaví studenti na pracovištích Fakulty chemicko-technologické, kde se věnovali středoškolské odborné činnosti. Jejich úsilí a píle se zúročily na konci června, kdy se konalo celostátní finále této studentské soutěže. V 18 oborech, od matematiky až po informatiku, soutěžilo celkem 264 různých prací. K vítězství v kategorii chemie dovedli dvojici pardubických středoškoláků Ing. Božena Frumarová, CSc., a Ing. Petr Kutálek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Studenti Jiří Etrych a Petra Kmoníčková z Gymnázia Dašická v Pardubicích začali na své práci pracovat začátkem října, když pravidelně docházeli za svými školiteli na pracoviště Společné laboratoře chemie pevných látek Ústavu Makromolekulární Chemie AV ČR a Univerzity Pardubice. A dotáhli to až k vítězství.

Zajímali se o chalkogenidová skla

Při svém bádání zaměřila dvojice studentů svou pozornost na chalkogenidová skla a jejich tenké vrstvy, jež mají potenciální uplatnění v optice a optoelektronice. Používají se např. ke zvýšení účinnosti solárních panelů (up-konverze), dále jako planární či vláknové zesilovače, jako eye-safe lasery pro nekrvavé operace, pro detekci polutantu v ovzduší a mají i mnoho dalších využití.

„Předmětem práce je příprava a studium chalkogenidových skel dotovaných ionty vzácných zemin a jejich tenkých vrstev. Studenti syntetizovali objemové sklo o složení Ge20Ga5Sb10S65, které dotovali Er a Ho. U připravených amorfních vzorků studovali jejich optické vlastnosti, zejména luminiscenci v blízké a střední infračervené oblasti spektra a také up-konverzi. Studovali také přenos energie z iontu erbitého na iont holmity a obráceně. Dále se zaměřili na přípravu tenkých vrstev různými metodami,“ popisuje výzkum studentů jejich vedoucí Ing. Božena Frumarová.

Díky tomu, že se studenti stali součástí širšího výzkumného týmu, měli možnost podívat se na další odborná pracoviště a seznámit se s řadou odborníků a spolupracovat s nimi. Dali tak o sobě nejenom vědět, ale současně ukázali, že vykročili tím správným směrem a patří do vědeckého světa. „Jiří Etrych vyhrál také národní kolo chemické olympiády. Na základě toho se stal jedničkou našeho týmu a bude reprezentovat Českou republiku na 47. mezinárodní olympiádě v Baku,“ zhodnotila nejbližší budoucnost úspěšného studenta jeho školitelka.

Bádat mohli studenti i na dalších fakultách

Chemie však nebyla jediným oborem, do kterého se studenti v akademickém roce 2014/2015 mohli zahloubat. Svou bránu vědění jim letos formou systematické badatelské činnosti, která probíhala pod hlavičkou projektu BRAVO, nabízely ještě další tři fakulty – Fakulta ekonomicko-správní, Dopravní fakulta Jana Pernera nebo Fakulta zdravotnických studií.

I když se většina z těchto fakult ocitla na poli středoškolské badatelské činnosti poprvé, akademičtí pracovníci byli připraveni „vrhnout“ se naplno do práce s mladými lidmi. Možnost vyzkoušet si práci na specializovaných pracovištích fakult nakonec využila téměř čtyřicítka studentů z nejrůznějších středních odborných a průmyslových škol nebo gymnázií. Vybírat přitom mohli ze škály témat od matematiky, robotiky, strojírenské technologie až po zdravotnictví. Většina studentů se pak v dubnu účastnila studentské konference BRAVO VĚDĚ, na níž výsledky svých prvních výzkumných projektů veřejně prezentovali.

Aby se však výsledek podařil a na konci spolupráce byl hmatatelný výsledek, je potřeba spojit síly. Vzájemnou spolupráci si však nakonec pochvalovala také většina zapojených akademických pracovníků. „Je radost pracovat se studenty, kteří mají zájem. Je samozřejmé, že se studentům středních škol musíte více věnovat než studentům vysoké školy. Ale díky tomu, že jsou pracovití a zvídaví, že se o problém zajímají, jim člověk rád svůj čas věnuje,“ hodnotí spolupráci se středoškoláky Božena Frumarová a současně motivuje další zvídavé studenty k činnosti. Studenti, kteří projeví svůj zájem, budou na Univerzitě Pardubice vždycky vítáni.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět