Univerzita Pardubice se dostala ve světovém žebříčku THE mezi světovou elitu

7. 10. 2015

Jako každý rok i letos došlo na tradiční hodnocení vysokých škol ve světě. Tím posledním je hodnocení v žebříčku Times Higher Education, který představili v Melbourne a který patří mezi tři nejuznávanější na světě. Své místo v něm našla i Univerzita Pardubice.

Výsledky žebříčku Times Higher Education World University Rankings (THE), které byly zveřejněny k 1. říjnu, okamžitě vzbudily v české akademické obci diskusi o „správnosti“ použité metodologie, a to všechno proto, že se na prvním místě neumístila Univerzita Karlova. Jako vždy se objevila i kritická slova, kam že se to ubírá české vysoké školství, když nejlepší univerzita zaujímá až 301.–350. místo.

Pro Univerzitu Pardubice jsou zveřejněné výsledky pohledem příjemným

Univerzita Pardubice se umístila společně s dalšími dvěma českými vysokými školami na 601. až 800. místě. Pokud se na zveřejněná čísla podíváme optikou faktů, že existuje více než 16 000 univerzit a pracovišť poskytujících vysokoškolské vzdělání na světě, zjistíme, že uvedené výsledky nejsou zase až tak špatné. Rovněž z relativního posouzení, tj. z porovnání počtu českých VŠ v uvedeném žebříčku si naše univerzity (9) nevedou ve srovnání s VŠ v Polsku (7), Maďarsku (6) či Slovensku (2) špatně.

Co ale zveřejněný žebříček vlastně představuje?

Ve světě existuje celá řada hodnocení a pořadí univerzit. Výše zmiňovaný Ranking THE patří mezi tři hlavní světové žebříčky, a to vedle shanghajského Academic Ranking of World University (top 500) a QS World University Ranking (top 700). Všechny tyto žebříčky hodnotí univerzity z pohledu kvality výuky (počty studentů, absolventů, poměr doktorandů či učitelů na studenta), vědeckého výkonu (počty publikací a ohlasy na ně), internacionalizace (počty zahraničních studentů) a spolupráce s průmyslem, Každý ovšem volí jinou metodiku, to znamená, že dává jinou váhu zvoleným parametrům a tudíž i výsledky se mohou značně rozcházet.

Žebříček THE, který právě vyšel, hodnotí:

30% váhou vzdělávání a výuku (podle vlastního průzkumu pověsti školy, počet studentů na učitele, podíl doktorských studentů, příprava doktorů coby budoucích vědeckých pracovníků, infrastruktura a investice do zázemí pro výuku a vzdělávání),

30% váhou vědeckou pověst školy (vlastní průzkum, finanční zdroje plynoucí univerzitě z vědeckého výkonu, vědecko-výzkumné výkony, počty publikací v Elsevier/Scopus databázi),

30% váhou vědecké citace (jak další vědci ve světě využívají vědecké publikace akademiků dané instituce ke své publikační aktivitě),

7,5% váhou mezinárodní kritéria (podíl zahraničních studentů a pracovníků, rozsah zahraniční spolupráce),

2,5% váhou transfer technologií a spolupráci s průmyslem.

 

První světová dvacítka podle žebříčku THE:

   1. California Institute of Technology (USA)

   2. University of Oxford (Velká Británie)

   3. Stanford University (USA)

   4. University of Cambridge (Velká Británie)

   5. Massachusetts Institute of Technology (USA)

   6. Harvard University (USA)

   7. Princeton University (USA)

   8. Imperial College London (Velká Británie)

   9. ETH Curych (Švýcarsko)

  10. University of Chicago (USA)

  11. Johns Hopkins University (USA)

  12. Yale University (USA)

  13. University of California, Berkeley (USA)

  14. University College London (Velká Británie)

  15. Columbia University (USA)

  16. University of California, Los Angeles (USA)

  17. University of Pennsylvania (USA)

  18. Cornell University (USA)

  19. University of Toronto (Kanada)

  20. Duke University (USA)

Umístění českých škol:

  301.–350. Vysoká škola báňská-Technická unvierzita v Ostravě

  401.–500. Univerzita Karlova v Praze

  401.–500. Vysoké učení technické v Brně

  501.–600. ČVUT v Praze

  501.–600. Masarykova univerzita v Brně

  501.–600. Univerzita Palackého v Olomouci

  601.–800. VŠCHT v Praze

  601.–800. Univerzita Pardubice

  601.–800. Západočeská univerzita v Plzni

(Pramen: Times Higher Education Ranking 2015–16)

 

Existují ale i žebříčky hodnotící univerzity jako výzkumné instituce, např. Scimago Institutions Ranking (UPa loni 1788. místo), či z pohledu viditelnosti v internetovém prostředí Webometrics (1353.). Najdou se ale i exotické žebříčky. Univerzita Pardubice například zaujímá 279. místo v žebříčku UI Green Metric World University Ranking posuzující VŠ z hlediska „chování se“ k životnímu prostředí.

Co říci závěrem? Není třeba tyto žebříčky a jejich vypovídací hodnotu přeceňovat

Žebříčky jsou zajisté zajímavá věc, pomáhající zviditelnit jednotlivé univerzity a porovnat se navzájem (podle určitých kritérií). Na celém světě platí, že univerzity význam žádného z těchto, i vyhlášených, žebříčků nepřeceňují. Ty univerzity, které se v nich dobře umísťují, neprotestují, těm, které se cítí na lepší pozici, než ukazují žebříčky, se nezdá použitá metodika hodnocení věrohodná. Top 20 univerzit (např. ve výše zmiňovaném žebříčku THE) není předmětem diskuse, další pozice již závisí na vahách zvolených kritérií hodnocení.

Že hodnocení tak rozsáhlých a na činnosti tak rozmanitých institucí a posuzování jejich výkonů není zcela tak jednoduché, nasvědčuje letitá odborná diskuse u nás i ve světě, jak vědu a kvalitu vzdělávání vlastně hodnotit, a zda-li se vůbec hodnotit a vyjádřit měřitelnými jednotkami dá. Žebříčky jsou toho jedním pokusem. Srovnávání českých vysokých škol a jejich fakult prováděné již několik let např. Hospodářskými novinami je obdobným pokusem českým.

Důležitější je ale každodenní práce akademických pracovníků a vědců, kteří soustavnou činností posouvají hranice poznávání dále, přinášejí inovativní nápady využitelné pro budoucnost, a také spokojenost studentů, kterým své znalosti a zkušenosti předávání a připravují je, aby obstáli v moderním světě. 

prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
Univerzita Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět