Úspěšná prezentace výsledků výzkumu DFJP v rámci projektu Centrum kompetence drážních vozidel

3. 03. 2015

Ve dnech 13. až 15. října se v polských Katowicích uskutečnila mezinárodní konference VIBROENGINEERING zaměřená na prezentaci výzkumu chování dynamických systémů nejen v technických aplikacích.

Za Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice se této konference zúčastnili Ing. Aleš Hába, Ph.D. a Ing. Petr Havlíček, kteří zde prezentovali dílčí výsledky jedné z výzkumných aktivit projektu Centrum kompetence drážních vozidel. V rámci tohoto projektu je mimo jiné v současnosti vyvíjeno stabilní traťové diagnostické zařízení pro kolejová vozidla.

Mimo výše uvedených dvou účastníků konference se na tomto úkolu dále podílí pod vedením doc. Ing Jaromíra Zelenky, CSc., také Ing. Martin Kohout, Ph.D., Ing. Jakub Vágner, Ph.D., Ing. Michal Musil, Ph.D. a Ing. Tomáš Michálek. První pozitivní výsledky byly na konferenci VIBROENGINEERING prezentovány v rámci příspěvku pod názvem „Diagnostics of Railway Vehicle Based on Dynamical Response Measurement“.

Uspěli i autoři z dopravní fakulty

Konference se konala v prostorách katowické technické univerzity a Novotelu, kde byla většina účastníků ubytována. V rámci závěrečného vyhodnocení této třídenní akce byly oceněny tři nejlepší příspěvky z celkového počtu 81 otištěných v konferenčním sborníku a jedním z oceněných (bez pořadí) byl právě i příspěvek autorů z DFJP. Zúčastnění zástupci řešitelského kolektivu obdrželi od organizátorů cenu „Best Paper Award“ a byli vyzváni k publikaci rozšířeného článku o problematice provozní diagnostiky projíždějících vozidel do prestižního impaktovaného časopisu „Journal of Vibroengineering“, který je vydáván společností JVE International, Ltd.

Ing. Aleš HÁBA, Ph.D.
Katedra mechaniky materiálů a částí strojů DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět