Česko-americká vědecká společnost letos jednala v Kutné Hoře

7. 09. 2016

Tradičně v červnu se koná každoroční setkání česko-americké vědecké společnosti The Academic Comenius Club, jejíž aktivity se zaměřují zejména do oblasti přírodních věd a humanitních disciplín. Po loňských Spojených státech amerických hostila toto setkání významných vědců a odborníků Univerzita Pardubice.

Padesátku hostů na konci června (24. až 26. 6.) pozvala do reprezentativních prostor slavného Dačického domu v Kutné Hoře, který byl nedávno znovu otevřen. Účastníci se na konferenci dotkli několika témat – jak energetické politiky v Česku a jejího dopadu na společnost, tak vzdělávacího systému, rozmanitostí škol i inkluzí, ale i lékařské tematiky.

„Konferenci svou úvodní přednáškou otevřel Igor Lukeš z Bostonské univerzity a po něm vystoupil i místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Na konferenci vystoupila také například předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová,“ vyjmenoval významné hosty z české strany prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro rozvoj Univerzity Pardubice, který stál – tehdy ještě jako děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice – u zrodu této česko-americké vědecké společnosti před čtyřmi lety.

Setkání významných hostů

Během třídenního setkání se u řečnického pultu vystřídalo na 23 vědeckých osobností z České republiky i Spojených států amerických. Své příspěvky pronesli i akademici z pořádající Univerzity Pardubice. Sobotní dopolední program moderoval děkan Fakulty filozofické UPa prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., který vystoupil i se svým příspěvkem o státních, veřejných a soukromých vysokých školách v České republice. Mezi řečníky byla i významná historička prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., která nedávno obdržela Cenu Magnesia Litera za svou knihu Vše pro dítě. Válečné dětství 1914–1918.

Konference se zúčastnil také prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který zhodnotil přínos nového systému hodnocení vědeckých výstupů a způsob financování vědy v České republice z pohledu zkušeností ze své dlouholeté činnosti v komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a rovněž ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

Konference má svou tradici

Čtvrtá výroční konference navázala na předchozí spolupráci klubu. Poprvé se totiž společnost The Comenius Academic Club setkala v červnu 2013 v New Yorku na půdě Bohemian Nationall Hall. Byla věnována osobnosti J. A. Komenského, k jehož odkazu se také pořádající společnost hlásí. Součástí programu byla vernisáž výstavy Millenial Heritage of Czech Currency (Tisíciletá tradice české měny) připravená Východočeským muzeem v Pardubicích ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou.

V roce 2014 na ni navázalo setkání klubu The Comenius Academic Club na zámku v Pardubicích a pod patronací Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, které se věnovalo literárněvědným a lékařským tématům. V loňském roce organizovala výroční konferenci americká strana opět v Bohemian Nationall Hall v New Yorku. Zabývala se odkazem české reformace, aktuálními problémy vzdělávacích systémů a dopady chemie na moderní společnost. Jejímu zahájení předcházelo otevření výstavy „Vzdělání pro všechny“ věnované odkazu J. A. Komenského světu, kterou připravila PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

O úspěšné spolupráci Klubu, a významných osobností vědy coby členů v něm, svědčí také vydávání odborného časopisu Comenius, který vychází dvakrát ročně. Bližší informace o setkání The Comenius Academic Club lze najít na http://comeniusacademicclub.org.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět