„Barevnou“ česko-norskou spolupráci upevnil program MODUS

15. 09. 2016

The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory norské univerzity v Gjøviku je předním výzkumným pracovištěm v oblastech, které úzce souvisí se správou, zpracováním a reprodukcí informací o barvě v současných digitálních workflow. Právě s ním se Fakultě chemicko-technologické podařilo navázat úspěšnou spolupráci. Jedním z výsledků byly úspěšné vzájemné návštěvy pracovníků obou institucí.

Ondrej Panák z Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické navštívil v roce 2015 norské pracoviště v Gjøviku, se kterým spolupracoval již během svých studií. Díky této individuální mobilitě (projekt NF-CZ07-INP-3-085-2014) mohlo české pracoviště indentifikovat oblasti dalšího rozvoje spolupráce. V ní bylo možné pokračovat díky institucionálnímu programu MODUS (NF-CZ07-MOP-3-2462015), který se zaměřoval především na výměnu zaměstnanců obou partnerských univerzit. A tak na návštěvu pracoviště The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet v Gjøviku (NTNU) v Norsku došlo znovu. Letos v květnu i v červnu.

Zrodil se společný výzkum

Jednou z oblastí společného zájmu jsou gonio-spektrometrická měření tištěných vzorků, které vykazují různé úrovně lesku, nebo mění svou barevnost se změnou úhlu pozorování. Petr Janíček a Jan Mistrík z Ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické testovali možnost využití elipsometru, který je na ústavu dostupný, pro tato gonio-spektrometrická měření. Aditya Sole (NTNU) vyvíjí metodu, kterou pomocí speciálně kalibrovaného fotoaparátu dokáže stanovit charakteristiky vzhledu takovýchto materiálů. Svoje měření ovšem potřebuje porovnat s měřeními spektrometrickými. Během návštěvy na Univerzitě Pardubice byly na Ústavu aplikované fyziky a matematiky různými technikami nasnímány referenční vzorky, pro ověření schopnosti elipsometru získat požadované hodnoty. Velkou výzvou bylo nalezení experimentálního postupu, jak na tomto zařízení měřit vysoce difuzní vzorky. Kromě toho byly na katedře polygrafie připraveny také sady tištěných vzorků pro další společný výzkum.

Konzultace diplomové práce

Druhým společným zájmem je rozvíjení spolupráce ve výuce a výzkumu v oblasti správy barev. Petr Nussbaum z NTNU připravil v květnu pro studenty Univerzity Pardubice přednášku s názvem „Introduction to colour Management“, která vzbudila zejména u studentů oboru Polygrafie velký zájem. Také byla domluvena spolupráce při konzultování diplomové práce našeho studenta, zaměřené na správu barev prosvětlovaných médií.

Stáž v Norsku poměřila data

Během návštěvy Petra Janíčka a Ondreje Panáka v Gjøviku byla vyhodnocena data naměřená v Pardubicích a porovnána s měřeními prováděnými na norské instituci. V rámci této stáže byl pro zaměstnance a studenty společně připraven na NTNU seminář zaměřený na měření a vyhodnocení barevnosti vzorků, jejichž vzhled se mění vlivem natočení nebo vlivem teploty. Kromě Adityu Sole, Petra Janíčka a Ondreje Panáka na semináři vzdáleně pomocí konferenčního hovoru vystoupila i Nina Basic ze švýcarského institutu Das Eidgenössische Institut für Metrologie.  Seminář tak umožnil prezentovat dosavadní výsledky rozvíjející se spolupráce, ve které obě strany pokračují dál.

Ing. Ondrej Panák, Ph.D., a RNDr. Petr Janíček, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět