Náhrobek Arnošta z Pardubic je v rukou našich restaurátorů

3. 08. 2016

Naše jediná umělecky zaměřená Fakulta restaurování v Litomyšli zahájila restaurátorskou spolupráci s Polskem. Ta se přitom točí okolo vzácné památky, a sice náhrobku arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Fakulta totiž byla přizvána ke spolupráci na průzkumu a následném restaurování tohoto mimořádně významného objektu.

V současné době probíhá důkladný restaurátorský průzkum zaměřený na posouzení stavu památky a stanovení příčin poškození. Následně bude zpracován a odbornou komisí posouzen návrh na restaurování. Za Fakultu restaurování na akci spolupracují Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., z Ateliéru restaurování kamene a děkan fakulty Ing. Karol Bayer. Partnery projektu jsou Universita Wroclav, římskokatolická farnost Klodzko a Klodzký maršálkovský úřad. Nad celou akcí převzal čestnou záštitu PhDr. Jakub Karfík, velvyslanec České republiky v Polsku.

Arnošt z Pardubic v Kłodzku vyrůstal

Náhrobek Arnošta z Pardubic (†1364), prvního pražského arcibiskupa, předního rádce a diplomata Karla IV., se nachází ve farním kostele Nejsvětější P. Marie v Kłodzku. Arnošt z Pardubic prožil v Kłodzku dětství a měl k městu po celý život vřelý vztah. Dávno před smrtí (patrně 1352) si také toto město a kostel zvolil i za místo posledního odpočinku.

Dílo z rukou Petra Parléře?

Náhrobek zhotovený z opuky osazený na mramorové tumbě, představuje mimořádný doklad gotického sochařského umění 14. stol. Většina autorů dílo spojuje s pražskou parléřovskou hutí, někteří autoři dokonce s raným mistrovským dílem samotného Petra Parléře a s datací ještě před vytvořením náhrobků panovníků v katedrále sv. Víta. Naproti tomu jiní autoři se domnívají, že dílo vzniklo dokonce až desetiletí po Arnoštově smrti. Všichni odborníci se nicméně shodují v hodnocení mimořádné kvality provedení plastiky. 

Mgr. art. Jakub Ďoubal,Ph.D.
Ateliér restaurování kamene FR


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět