Fakulta restaurování v Litomyšli pomůže vybraným českým památkám

15. 01. 2016

Zachránit některé umělecké skvosty naší kultury, podílet se na jejich restaurování či zmapovat památkové postupy na jejich ochranu. Těmito a dalšími úkoly se až do roku 2020 bude zabývat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Ve spolupráci s několika institucemi získala finance na realizaci čtyř nových projektů.

Fakulta restaurování uspěla ve vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), vyhlášeném Ministerstvem kultury České republiky. Zajistila si tím na roky 2016 až 2020 participaci na zajímavých výzkumných projektech ve spolupráci například s Akademií věd České republiky, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze nebo s Univerzitou Hradec Králové. U tří z nich je fakulta dokonce hlavním řešitelem.

Projekty cílí na umění a péči o něj

„Projekty, na které získala naše fakulta finance, se zaměřují například na péči o sochařská díla ze sádry nebo na restaurování mozaik ze skla a kamene. Jejich součástí budou aplikace praktických postupů restaurování, stejně jako shromažďování informací různého typu, které se stanou základem speciálních dokumentací a evidencí. Podílet se ale budeme také na přípravě vybraných expozic,“ uvedla Ing. Hana Boštíková z Oddělení projektů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

„Čeká nás spousta zajímavých úkolů, protože projekty mají také samozřejmě napomoci popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví. Naši restaurátoři spolu s dalšími kolegy budou vyvíjet nejrůznější efektivní nástroje na ochranu našeho kulturního dědictví. Výstupem jednoho projektu má být například speciální software jako platforma pro další editační, analytickou a komparační práci s nejrůznějším materiálem. Bude toho opravdu hodně,“ hodnotí Boštíková.

Restaurátoři z Litomyšle tak budou mít možnost restaurovat nejen zajímavé památky, ale pracovat i s řadou odborníků a specialistů ze zahraničí. Fakultě se tak podaří prohloubit výzkumné aktivity a provázat je s výzkumem na dalších evropských pracovištích.

Fakulta restaurování se od letošního roku minimálně do roku 2019 až 2020 bude zabývat prací na těchto čtyřech projektech:

Ve spolupráci s Akademií věd České republiky fakulta řeší projekt s názvem Stopy tvorby – Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století zaměřený na možnosti konzervace a restaurování sádrových objektů. Do roku 2019 se budou restaurátoři zabývat aplikovaným výzkumem, ověřováním technik a postupů na modelových objektech ze sádry ve smyslu odkazu velkých sochařských mistrů, ale i jejich restaurováním.

Do roku 2020 bude trvat spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠChT) na projektu Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene, zaměřeném na zmapování specifické umělecké a uměleckořemeslné techniky nástěnné mozaiky, stejně jako odzkoušení restaurátorských postupů a přístupů vedoucích ke zvýšení kvality restaurátorských prací.

S VŠChT bude fakulta spolupracovat také na projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, který má přinést nástroje pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví. U vybraných materiálů vznikne speciální metodika dlouhodobé preventivní ochrany.

Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové fakulta řeší také projekt Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentacekterý přinese poznatky o dědictví benediktinského řádu na našem území. Předmětem budou speciální metodiky ochrany knihovních fondů i interiérů knihovny. Vzniknou také databáze typografických prvků knižního bloku nebo platforma pro další práci s různorodým materiálem.

Práce potrvají až do roku 2020 

Práce na všech čtyřech projektech budou zahájeny v březnu letošního roku. Finanční prostředky, které fakulta na jejich realizaci získala, dosahují 37 milionů Kč.

Hlavním cílem projektů NAKI II je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. 

         

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět