Kniha Filipa Grygara figuruje mezi excelentními výsledky vědy za rok 2015

9. 11. 2016

Doktor Filip Grygar z katedry filosofie stojí za vůbec první ucelenou publikací, která mapuje život a dílo Nielse Bohra v českém jazyce. Práci na ní věnoval několik let a nyní je za svůj vědecký počin odměněn. Knihu totiž ocenila i Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace a zařadila ji mezi excelentní výsledky vědy za rok 2015. Úspěch je to o to větší, protože za Univerzitu Pardubice je letos jediná.

„Zajímavým způsobem pojatá publikace přinášející nové pohledy na známého fyzika z netradičních úhlů pohledu, vycházející ze studia a zpracování velmi velkého objemu zdrojových materiálů,“ tak ohodnotila Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace knihu Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie, jejímž autorem je dr. Filip Grygar z Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Kniha se totiž dostala mezi excelentní výsledky vědy a výzkumu za rok 2015, tedy do tzv. II. pilíře, který umožňuje zohlednit opravdu již excelentní výsledky, které vybírají jednotlivé instituce z celé ČR a které posuzují mezinárodní panely.

Jedná se o zcela mimořádný úspěch. Kniha se totiž dokázala prosadit mezi celkem 279 excelentními výstupy všech univerzit a vědecko-výzkumných institucí v ČR. Zajímavé je i to, že v takové obrovské konkurenci obstálo pouhých 5 publikací z 5 filozofických fakult. Letos je navíc Grygarova monografie také jediným excelentním výsledkem za celou pardubickou univerzitu.

Kniha přinesla doktoru Grygarovi již několik ocenění

Kniha je první ucelenou publikací v českém jazyce o mysliteli a laureátu Nobelovy ceny za fyziku Nielsi Bohrovi, který spolu s Albertem Einsteinem přispěl k zásadním změnám ve vývoji a vnímání přírodních věd a vědeckého myšlení v 20. století. Bohrovy vědecké úspěchy zasazuje doktor Grygar do širšího rámce jeho myšlení. Počátky jeho pozdější ideje komplementarity hledá v jeho mládí, v rodinném a kulturním prostředí. Komplementární uvažování lze u Bohra totiž vysledovat už v době jeho práce na tzv. modelu atomu. K tomu Grygar nastiňuje možné fenomenologické interpretace a připojuje šest svých překladů Bohrových textů k otázkám biologie. V neposlední řadě se na Bohrově příkladu snaží iniciovat širší společenskou diskusi k otázkám filosofie vědy a interdisciplinarity.

Za tuto knihu obdržel doktor Grygar už v loňském roce cenu děkana, cenu rektora, a také cenu Josefa Hlávky Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní vědeckou a odbornou knihu v ČR za rok 2014 z oblasti věd o neživé přírodě. Kniha tak paradoxně soutěžila zdánlivě ve dvou neslučitelných (komplementárních) oblastech lidského poznání: humanitním a přírodovědném.

Filipu Grygarovi srdečně gratulujeme!

prof. Ing. Jiří Kulhánek, CSc.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět