Profesor Schejbal z dopravní fakulty přednášel v ukrajinském Lvově

11. 08. 2016

Začátkem července se v ukrajinském Lvově konala mezinárodní konference o matematických metodách. Pozvání na ni obdržel i profesor Vladimír Schejbal z Dopravní fakulty Jana Pernera. Kromě zajímavých setkání a diskusí s kolegy tu přednesl i svou vyžádanou přednášku.

Ideální místo pro výměnu vědeckých a technických informací na akademické a průmyslové úrovni s prezentacemi vysoce teoretických příspěvků, ale i ukázkami možných praktických aplikací. To vše umožnila mezinárodní konference MMET 2016 (16th Ieee International Conference On Mathematical Methods In Electromagnetic Theory, která se konala od 5. do 7. července 2016 ve Lvově na Ukrajině na univerzitě I. Franko.

Stovka odborníků z celého světa

Celkově 103 příspěvků o matematických metodách aplikovaných v různých oblastech elektromagnetické teorie podalo přehled o nejnovějších poznatcích. Oprávněně lze prohlásit, že členové jednotlivých výborů a mnoho jednotlivců odvedlo skvělou práci při pořádání vynikající konference. K úspěchu přispělo i více než 100 účastníků konference z celého světa, například z Číny, Ruska, USA, Japonska, Turecka a zhruba polovina z Ukrajiny, včetně 3 účastníků z České republiky. Jak bývá při těchto akcích obvyklé, jednalo se převážně o účastníky z univerzit a výzkumných institucí.

Mezi řečníky se na konferenci objevil také prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., z katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky dopravní fakulty, který tu prezentoval vyžádanou přednášku s názvem „Refraction Effects for Propagation over Terrain“, která je současně publikována ve sborníku. Konference MMET jsou tradičně zařazeny do IEEE Xplore, Conference Proceedings Citation Index a příspěvky jsou tedy hodnoceny podle „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“.

prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět