Konference řešila problematiku rodiny v resocializačním kontextu

22. 01. 2016

Již čtvrtou konferenci zaměřenou na problematiku aktuálních problémů resocializační pedagogiky zrealizovali členové Katedry věd o výchově. V prosinci se tak na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice sjeli kromě domácích odborníků také hosté ze zahraničí. Společným tématem byla tentokrát rodina.

Konference pořádaná na půdě univerzity 1. prosince 2015 navázala na tradici předchozích konferencí a obsahově se zaměřila na téma s užším zaměřením – a to na aktuální otázky spojené s problematikou rodiny a její resocializaci nebo resocializaci jednotlivých členů jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Konference, kterou uvedl děkan Fakulty filozofické prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., se zúčastnili akademičtí pracovníci, odborníci z praxe, ale také studenti studijního oboru Humanitní studia a Resocializační pedagogika Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Na konferenci se představili specialisté humanitně zaměřených oborů z České, Slovenské a Polské republiky s různě zaměřenými příspěvky týkající se problematiky rodiny. Po dopoledním bloku odborných příspěvků se přešlo k aktivním workshopům.

Odpoledne vyplnily praktické workshopy

Zejména u studentů  měly workshopy velký ohlas. Mohli diskutovat přímo s praktiky, kteří tyto workshopy vedli. Účastníci si mohli vyzkoušet některé praktické techniky, např. při poskytování služby sociální prevence raná péče.

Řešila se následující témata v rovině nejen teoretické, ale i praktické:

1)      „Jak se žije rodinám cizinců v České republice?“ ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců – Pardubický kraj.

2)      „Vítejte na pracovišti raná péče!“ ve spolupráci s poskytovateli služby sociální prevence raná péče v Pardubicích.

3)      Spolupráce s rodinou dítěte s nařízenou výchovouJak zvládáme společnou cestu? ve spolupráci s Diagnostickým ústavem v Hradci Králové.

4)      „Mladiství vězni a rodina“ ve spolupráci s Vězeňskou službou v Pardubicích.

Zpětná vazba od všech zúčastněných byla celkově pozitivní. Výstupem jsou nejenom získané odborné informace či zkušenosti jednotlivých účastníků, ale zpracována bude i vědecká monotematická publikace na téma Problematika rodiny v resocializačním kontextu.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na organizaci konference, především pak odborníkům z praxe, kteří vedli workshopy a významně tak přispěli k zajímavému a konkrétnějšímu poselství konference.

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.,
Katedra věd o výchově Fakulty filozofické


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět