Katedra sociálních věd představila nové knihy i filmový dokument

14. 04. 2016

Za novinkami Katedry sociálních věd Fakulty filozofické stojí akademické pracovnice Lívia Šavelková a Tereza Hyánková. Podařilo se jim nejen popsat své výzkumy, ale Lívia Šavelková navíc stihla natočit ke své knize také filmový dokument. Obě tak přispívají k obohacení oboru sociální antropologie a filmem navíc také k vizuální antropologii.

Setkání s oběma autorkami – PhDr. Terezou Hyánkovou, Ph.D., i PhDr. Lívií Šavelkovou, Ph.D. – spojené s promítáním filmu se konalo ve zcela zaplněné klubovní místnosti pardubického divadla D29 již na začátku března. Zájemci se tak seznámili nejen s příběhy hry lakros, ale také s migrací Alžířanů do Česka.

Kniha Terezy Hyánkové s názvem Z Alžírska do budoucnosti: Kabylská emigrace do České republiky, seznámila přítomné s výsledky svého dlouhodobého výzkumu emigrace berberského etnika Kabylů do Evropy, včetně České republiky. Téma, jímž se zabývá od svých studií má propracováno do nejmenších detailů a co je třeba na knize zvláště ocenit, jsou životní příběhy vyprávěné autorce samotnými imigranty a příslušníky jejich rodin, kteří zůstali ve svém původním domově (Alžírsko). Vznikla tak publikace, která je na jedné straně vysoce odborná a na druhé straně (právě v oněch příbězích) velmi emotivní. Kniha, která zvláště v dnešní době má mnoho co říci svému potenciálnímu čtenáři.

Kniha i film jednou ranou

Lívia Šavelková se rovněž ve své monografii s názvem Stvořitelova hra světem: Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace věnuje tématu Irokézů a problému jejich identity už do studijních let. Tentokráte se její kniha a doprovodný film Globální lakrosová vesnice (83 minut, 2015), který vznikl v úzké spolupráci s Mgr. Milanem Durňakem, věnují zejména úloze původně rituální indiánské hry lakrosu a jeho významu nejen pro původní obyvatele Ameriky, ale i pro jeho vyznavače po celém světě. Film, který vznikal dva roky, je součástí širšího antropologického a etnografického výzkumu.

Celý večer (včetně následné diskuse) moderoval autor těchto řádků. Podrobnější informace o obou specifických výzkumech a o vzniku uvedených dokumentů budete moci číst v rozhovoru s oběma autorkami už brzy.

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Katedra sociálních věd FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět