Cenu Magnesia Litera získali za své dvě knihy i akademici Univerzity Pardubice

6. 04. 2016

V úterý 5. dubna večer se v prostorách Nové scény Národního divadla konalo slavnostní vyhlášení cen Magnesia Litera 2016. Knižní ceny se udělovaly v devíti kategoriích a hned ve dvou z nich ceny získali autoři z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Obě oceněné knihy přibližují čtenářům historická témata, která doposud stála spíše stranou zájmu historiků.

V konkurenci 59 titulů si cenu v kategorii Litera za literaturu faktu odnesl autorský tým z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve složení prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Mgr. Martina Halířová, Ph.D., adoc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., za svou historickou studii k dějinám každodennosti, jejíž název cituje výrok císaře Františka Josefa I. – Vše pro dítě. Válečné dětství 1914–1918

Děti se naučily žít ve lži

Na pozadí velkých politických dějin a válečných událostí autoři zkoumají proměny civilního života v zázemí. Popisují strádání matek s dětmi, jejichž živitelé bojovali kdesi na frontách. Na jejich citovém traumatu, podlomeném zdraví i sociální bídě se podepsaly všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky. 

„Dětem často odpadalo vyučování, měly více volného času a nedostatečný dohled. To mnohdy vedlo k jejich zvlčení a předčasným zkušenostem s alkoholem, tabákem i sexem. Z mnohých sirotků se stávali malí bezdomovci. Za účelem přežití se často uchylovaly ke lžím a přetvářce,“ popisuje útrapy válečných dětí prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., spoluautorka knihy, která je originálním příspěvkem ke stoletému výročí vypuknutí první světové války.

Knižní cena i za objev roku

V kategorii Litera pro objev roku porotu nejvíce zaujala kniha Mgr. Blanky Jedličkové s názvem Ženy na rozcestí. Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945, která zvítězila v konkurenci dalších 21 titulů. Autorka působící jako doktorandka Ústavu historických věd Fakulty filozofické prostřednictvím životních příběhů sedmi žen hledá odpovědi na otázky týkající se společenské každodennosti v době nacistické okupace. Každá z hrdinek byla určitým způsobem spjata s divadlem, ale rozdílné byly jejich osudy ve vztahu k okupační moci. Kniha nabízí originální pohled do každodenního života během protektorátu a odhaluje dosud málo známou kapitolu našich dějin.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodla odborná porota, kterou delegovaly oborově příslušné obce a organizace. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy, a to bez omezení a bez ohledu na žánry. Stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici. 

Záznam z předání cen Magnesia Litera 2016 můžete zhlédnout v archivu České televize. Více informací také na stránkách Magnesia Litera

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět