Mezinárodní chemická konference přivedla do Pardubic odborníky ze 17 zemí

24. 10. 2016

V roce 2013 v kanadském Baddecku získal organizační tým vedený profesorem Alešem Růžičkou důvěru mezinárodní komise pro pořádání celosvětové konference, jež sdružuje světové odborníky z oblasti organokovové a koordinační chemie prvků germania, cínu a olova. Díky tomu měl možnost hostit patnáctý ročník této mezinárodní konference pod Kunětickou horou. A „česká“ konference byla opravdu povedená.

První ročník této mezinárodní konference – International Conference on the Coordination and Organometallic Chemistry of Germanium, Tin and Lead (ICCOC-GTL) – se konal v roce 1974 v Marseille ve Francii – organizátor prof. J. C. Maire a poté vždy po třech letech v různých částech celého světa: 1977 Nottingham, Velká Británie – F. Glockling; 1980 Dortmund, Německo – W. P. Neumann; 1983 Montréal, Kanada – M. Onyszchuk; 1986 Padua, Itálie – G. Tagliavani; 1989 Brussels, Belgie – M. Gielen; 1992 Riga, Lotyšsko – E. Lukevics; 1995 Sendai, Japonsko – H. Sakurai; 1998 Melbourne, Austrálie – D. Dakternieks; 2001 Bordeaux, Francie – B. Jousseaume; 2004 Santa Fe, Spojené státy americké – K. Pannell; 2007 Galway, Irsko – P. McArdle; 2010 Graz, Rakousko – F. Uhlig; 2013 Baddeck, Kanada – K. M. Baines. A konečně v roce 2016 zavítala konference i do České republiky na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. 

Odborníci zavítali do míst, kde se zrodilo pardubické vysoké školství

Organizační tým kromě zabezpečení ubytování, sponzorů a veškerých služeb spojených s pořádáním konference, zajistil místo konání ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky v nově zrekonstruované budově na náměstí Čs. legií v prostorách FEI, UNITu a CEMNATu, která v minulosti bývala sídlem původní Vysoké školy chemické a následně Fakulty chemicko-technologické. Probíhala tu nejen výuka chemických oborů, ale vznikalo tam také velké množství kvalitních výsledků v oblasti chemie a vzešli odtud mnozí špičkoví chemici, jakým je i prof. J. Holeček, který byl čestným předsedou celého setkání.

Konferenci zahájil milými slovy její organizátor prof. A. Růžička, rektor Univerzity Pardubice prof. M. Ludwig a proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty chemicko-technologické prof. P. Mošner. V průběhu konference, která se konala ve dnech 28. srpna až 2. září, své nejnovější poznatky představilo 52 účastníků v podobě přednášek. Dalších 56 účastníků ve formě posterových sdělení.

Nové poznatky díky přednáškám i posterům

Každý konferenční den byl zahájen jednou z 50minutových plenárních prezentací, která byla přednesena jedním z významných celosvětově uznávaných odborníků:

- v pondělí prof. C. Jones (Austrálie): Putting Low Oxidation State Group 14 Complexes to Work: Stabilization and Applications in Synthesis and Catalysis

- v úterý prof. V. Y. Lee (Japonsko): Inverted Tetrahedral Geometry at the Heavier Group 14 Elements: Pyramidanes and Propellanes

- ve středu prof. K. M. Baines (Kanada): Extreme Fun: The Synthesis and Chemistry of Hyper- and Hypovalent Germanium Complexes

- ve čtvrtek prof. M. Driess (Německo): Stable Zero-Valent Germanium Complexes (‘Germylones’)

- v pátek prof. Y. Sarazin (Francie): Heavier Group 14 Chalcogenates: Structural Features and Catalytic Applications.

Celkem se konference zúčastnilo 143 účastníků ze 17 zemí: Austrálie, Belgie, Francie, Indie, Indonésie, Japonsko, Kanada, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Rakousko, Ruská Federace, Singapur, Španělsko, Spojené Státy Americké, Velká Británie a také Česká republika. V rámci konference byl vydán samozřejmě sborník abstraktů k jednotlivým přednáškám a posterovým sdělení (ISBN 978-80-7560-007-3), případně další informace o konferenci lze nalézt na internetové stránce www.gtl2016.cz

Program obohatila prohlídka Kutné Hory

Bohatý odborný program plný zajímavých témat s vědeckým zaměřením na chemii organokovových a koordinačních sloučenin, především pak na syntézu, studium vlastností, katalýzu, nové perspektivní materiály, teoretické kalkulace či biochemické aplikace, byl doplněn nejen výletem do Kutné Hory, kde účastníkům byla zajištěna prohlídka památek (zapsány do databáze organizace UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) v roce 1995 – historické jádro Kutné Hory, chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, rovněž Vlašský dvůr, České muzeum stříbra či Římskokatolický hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí), ale také o společenské večery. 

Uvítací recepce byla situována do nádherného prostředí pardubického zámku, večer spojený s přehlídkou plakátových sdělení se uskutečnil v prostorách staré části budovy UNITu a FEI, večeře po výletě v Kutné Hoře proběhla v malebné přírodě Železných hor v lokálním minipivovaru v Žlebských Chválovicích a závěrečná sváteční večeře se podávala v gotickém stylu v prostorách hradu Kunětická hora.

Konference měla vynikající atmosféru

Během celé konference, ať už se jednalo o přestávky na občerstvení mezi jednotlivými přednáškovými bloky, obědy, výlet či o společenské večery, měli tedy účastníci dostatečné možnosti k neformálním i odborným diskuzím, výměnám názorů či kontaktů. Díky skvělým účastníkům a vysoké kvalitě prezentovaných témat a výsledků, lze konstatovat, že konference splnila očekávání a proběhla velice úspěšně. Pomyslná pořadatelská štafeta byla po zasedání odborné komise předána do Tokia na rok 2019 do rukou prof. M. Saita.

Organizační tým v čele s prof. A. Růžičkou si tímto také dovoluje poděkovat nejen účastníkům za vynikající atmosféru v průběhu konference, ale také Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické a Fakultě elektrotechniky a informatiky za podporu a umožnění pořádání konference na akademické půdě, dále sponzorům za finanční příspěvky ABCR, Bruker Physik GmbH, GenChem s.r.o., John Wiley & Sons/Applied Organometallic Chemistry, Lach-Ner, Merck/Sigma Aldrich, Měřicí technika Morava s.r.o., Nicolet CZ, Swagelok Czech Republic, The Royal Society of Chemistry/Dalton Transactions a VWR International s.r.o., a Kulturnímu centru Pardubice za poskytnuté propagační materiály města Pardubic.

A ještě závěrem pro příznivce organokovové a koordinační chemie germania, cínu a olova: „Uvidíme se v Japonsku v roce 2019!“ Do té doby hodně úspěchu! 

Ing. Zdeňka Růžičková, Ph.D.
Katedra obecné a anorganické chemie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět