Kongres mikrobiologů volil vedení. Zástupce v něm má i Fakulta chemicko-technologická

6. 10. 2016

Více než dvě stovky mikrobiologů a chemiků zavítalo na začátku září na 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické, který se konal v Praze. Na této prestižní akci, která se koná jednou za tři roky a navazuje na již mnohaletou tradici, se sešli odborníci jak z České i Slovenské republiky, tak také ze zahraničí. A zástupci z Fakulty chemicko-technologické nemohli chybět.

Československá společnost mikrobiologická vznikla v roce 1928 a sdružuje odborníky z oboru mikrobiologie, ale i chemických a medicínských oborů. Každé tři roky pořádá odborný kongres. Ten letošní se konal ve dnech 7. až 9. září v pražském hotelu ILF a setkalo se na něm mnoho významných pracovníků z oblasti mikrobiologie a souvisejících oborů.

Udělovaly se medaile a čestné členství

Úvodního slova se ujal dosavadní předseda Československé společnosti mikrobiologické doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., a po něm byla Patočkovou medailí za celoživotní přínos v oblasti mikrobiologie oceněna prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., (VŠCHT Praha) a doc. MUDr. Julius Rajčáni, DrSc., (UK Bratislava). Dále bylo uděleno čestné členství v Československé společnosti mikrobiologické RNDr. Petru Petrášovi, CSc., (SZÚ, Praha) a MUDr. Josefu Scharfenovi ml., CSc., (ON Trutnov, UK Praha).

Pardubičtí chemici přijeli s přednáškou i postery

Na kongresu byla přednesena celá řada zajímavých přednášek z mnoha oblastí bakteriologie, virologie, molekulární biologie aj. Svojí účastí přispěli i zástupci Univerzity Pardubice, konkrétně z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické. Zazněla zde přednáška Ing. Davida Šilhy, Ph.D., na téma „Arcobacter spp. – patogen, který uniká naší pozornosti“, a prezentovány byly postery RNDr. Markéty Vydržalové, Ph.D., a Ing. Simony Kučerové.

Zástupce z Pardubic zvolen do výboru

Letošní kongres byl zároveň i kongresem volebním. Volili se noví členové Hl. výboru ČSSM pro následující funkční období. Za Českou republiku mandáty získali doc. Jiří Gabriel (AV ČR), doc. Renáta Karpíšková (VÚVeL Brno), doc. Filip Růžička (MU Brno), doc. Ivo Sedláček (MU Brno), Dr. David Šilha (Univerzita Pardubice), Mgr. Vít Hubka (UK Praha). Za Slovenskou republiku byli zvoleni doc. Lucia Bírošová(STU Bratislava), doc. Helena Bujdáková (UK Bratislava), prof. Ivan Čižnár (SZU Bratislava, aj.), doc. Hana Drahovská (UK Bratislava), Dr. Petra Olejníková (STU Bratislava), Dr. Hyacinta Májeková Koščová (UK Bratislava). Následně se konalo ustavující jednání nového vedení ČSSM, na kterém byla členy zvolena nová předsedkyně společnosti, doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Ing. David Šilha, Ph.D.
Katedra biologických a biochemických věd FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět