Radioelektronika 2016 přilákala do Košic stovky odborníků

26. 08. 2016

Více než stovka příspěvků o obvodech a systémech, zpracování signálů a aplikacích, informačních a komunikačních systémech, mikrovlnách, šíření a optických systémech. Taková byla konference Radioelektronika, která se koná pravidelně ve slovenských Košicích. Touha vyměnit si poznatky a zkušenosti přilákala na Slovensko i akademiky z Pardubic.

Oprávněně lze prohlásit, že členové jednotlivých výborů a mnoho jednotlivců odvedli skvělou práci při pořádání vynikající konference. K úspěchu přispěla i více než stovka účastníků konference z celého světa. Jak bývá při těchto akcích obvyklé, jednalo se převážně o účastníky z univerzit a výzkumných institucí.

Zazněly i příspěvky ze dvou pardubických fakult

Z Univerzity Pardubice to bylo 16 příspěvků autorů z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se týkaly nejrůznějších oblastí výzkumu, jako „First Ka and Q band results of atmospheric attenuation measurements using Alphasat receiver in Czech Republic“, „Interfering influences on electrical cable between frequency converter and electric motor“, „Ultra Wide Band receiver design“, „Clutter maps formation in monostatic primary radar“, „Propagation over terrain considering refractivity profiles“, „Research of alternative energy sources for railway vehicles“ a další.

Kroky účastníků vedly na odborná pracoviště i do muzea

Během konference bylo možné navštívit spřátelené fakulty košické univerzity a další organizace spojené s vědou. V případě vědeckých pracovišť se jednalo o Leteckou fakultu, Fakultu elektrotechniky a informatiky a Ústav experimentálnej fyziky Slovenské akademie věd. V prvně jmenované fakultě, tedy letecké, bylo možno vidět moderní laboratoře, například laboratoř pro řízení letového provozu, laboratoř pro výcvik pilotů na leteckých simulátorech, laboratoř proudových motorů a laboratoř radarových systémů vybavenou bezodrazovou komorou.

Na fakultě elektrotechniky nám prezentovali laboratoře energetiky, konkrétně pak laboratoře SMART Grids, ke které náleží i venkovní pole fotovoltaických panelů a akumulátorovna. Kolegové z Ústavu experimentálnej fyziky SAV se pochlubili prvotřídními laboratořemi pro studium nízkoteplotních supravodičů.

V Košicích se též nachází Slovenské technické muzeum, ve kterém jsme se mohli rovněž porozhlédnout. Mezi nejzajímavější expozice muzea dozajista patří oddělení telekomunikační techniky, oddělení energetiky a populárně naučné oddělení, kde může návštěvník na vlastní kůži zažít působení elektrické energie.

Konference přinesla účastníkům body v hodnocení

Konference Radioelektronika jsou tradičně zařazeny do Conference Proceedings Citation Index a příspěvky jsou tedy hodnoceny podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. V případě té letošní 26. mezinárodní konference, která se konala v termínu od 19. 4. do 20. 4. 2016 v Košicích na Slovensku, tomu nebylo jinak. A tak Radioelektronika 2016 poskytla opět ideální místo pro výměnu vědeckých a technických informací na akademické a průmyslové úrovni, a to jak prezentacemi příspěvků, tak i výstavkami dodávajícími mikrovlnné součástky, měřicí techniku a software. 

prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět