Chemici z Pardubic zazářili na tradičním sjezdu v Praze

26. 09. 2016

Je již letitou tradicí, že čeští a slovenští chemici se každoročně schází v září na pravidelných Sjezdech chemiků. Letošní 68. Sjezd chemiků se konal začátkem září a byl vskutku výjimečný. A to z několika důvodů. Nejenže se konal u příležitosti 150. výročí založení České společnosti chemické, potažmo i sesterské Slovenské chemické společnosti, ale zpestřila ho řada soutěží především pro mladé chemiky, v nichž vynikala Univerzita Pardubice.

Pravidelní návštěvníci Sjezdu vědí, že v lichých letech se Sjezd koná v překrásném prostředí Vysokých Tater, zatímco v letech sudých koluje po univerzitních městech Česka. Letošní Sjezd se po mnoha letech konal v Praze, a to přímo v sídle České společnosti chemické (ČSCH) ve dnech 4. až 7. září. Prostory přímo v centru na Novotného Lávce tak umožnily mimopražským spojit návštěvu přednášek s procházkou nádhernou letně-podzimní Prahou.

Na sjezdu zaznělo na 150 přednášek

Program Sjezdu sestával již tradičně z přednášek a plakátových sdělení a probíhal v řadě paralelních sekcí zahrnující Analytickou chemii, Anorganickou chemii, Chemické vzdělávání a historii chemie, Jadernou chemii, Nanomateriálovou chemii, Organické materiály, Polymery, Průmyslovou chemii, Termickou analýzu, Analýzu dat a Ekonomiku a řízení chemického průmyslu. Celkem tedy 11 sekcí, což letošní Sjezd činní dále výjimečným. Sjezdu se zúčastnilo na 280 chemiků nejen československých, zaznělo 150 přednášek, z toho 6 plenárních a odprezentováno bylo 90 posterů. Organizačnímu výboru se podařilo zabezpečit celou řadu sponzorů z řad chemických firem, univerzit a dalších partnerů, kteří se podíleli na zdárném a příjemném průběhu celého Sjezdu ať už finanční podporou nebo prezentací novinek v rámci svého obchodního portfolia.

Udělovala se ocenění

Sjezd zahájil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze předseda ČSCH prof. Jan John a předseda Slovenské chemické společnosti prof. Viktor Milata. „Narozeninový příspěvek“ pronesl v českém jazyce zástupce Rakouské chemické společnosti prof. Erich Leitner. Tradičně bylo na slavnostním zahájení uděleno několik ocenění. Hanušovu medaili obdrželi prof. Pavel Hobza (ÚOCHB AV ČR a UK Praha) a prof. Vladimír Křen (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.); Dr. Mária Omastová (Slovenská Akadémia Vied) byla jmenována Čestným členem České společnosti chemické a Cenu Alfreda Badera za bioorganickou chemii za rok 2016 obdržela mladá vědkyně a zároveň čerstvá maminka Ing. Hana Macíčková Cahová (ÚOCHB AV ČR).

Společenský program letošního Sjezdu byl opravdu bohatý a povedený. Posterová sekce v Podolské vodárně s možností prohlídky Muzea pražského vodárenství, ochutnávky piva „Lachout“ z minipivovaru VŠCHT v Praze a výhledy z věže vodárny byly opravdu nezapomenutelné. Závěrečný večírek se konal na palubě lodi Czechia, kde se účastníkům naskýtaly fantastické pohledy na večerní Prahu z klidných vod večerní Vltavy.

Mezi mladými chemiky kralovala Univerzita Pardubice

Punc výjimečnosti a atraktivity letošnímu Sjezdu rovněž přidala řada soutěží, především pro mladé chemiky. Vedle tradičních cen Shimadzu, které posbíralo dámské trio: Martina Komendová (Univerzita Pardubice, 1. místo), Lucie Habartová (VŠCHT Praha, 2. místo) a Petra Darebná (Mikrobiologický ústav AV ČR, 3. místo) se letos soutěžilo v dalších čtyřech soutěžích! Dvě z těchto cen byly sponzorovány rektorem Univerzity Pardubice. Ceny za nejlepší Funkcionalizovaný ORganický MAteriál (FORMA) v rámci sekce Organické materiály putují Milanu Klikarovi (Univerzita Pardubice, 1. místo), Lucii Rišiaňové (Univerzita Komenského Bratislava, 2. místo) a Zuzaně Hlouškové (Univerzita Pardubice, 3. místo). IUPAC Poster Prize získali Kseniya Popovich z ČVUT Praha a Filip Koucký z Univerzity Karlovy v Praze. Soutěž o nejlepší příspěvek studenta Univerzity Pardubice – cenu rektora Univerzity Pardubice získali: Jiří Handl (1. místo), Zuzana Hloušková (2. místo) a Lucie Pilařová (3. místo). Vítězi hlavní Soutěže o nejlepší příspěvek všech studentů do 35 let – ceny rektora Univerzity Pardubice jsou Peter Urbanovský (UK Praha, 1. místo), Petra Veselá (Ostravská univerzita, 2. místo) a Roman Bleha (VŠCHT Praha, 3. místo).  

S organizací pomohla i Fakulta chemicko-technologická

Žádná konference se neobejde bez dlouhodobé, intenzivní a trpělivé přípravy. Velké poděkování patří organizačnímu výboru, garantům jednotlivých sekcí, zástupcům ČSCH, helpíkům a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli udělat 68. Sjezd chemiků tak výjimečný, příjemný a nezapomenutelný. Na organizaci Sjezdu se podíleli i pracovníci Fakulty chemicko-technologické, v rámci organizačního výboru působila profesorka Petra Šulcová a docent Filip Bureš, které jako garant sekce Analýza dat doplnil profesor Milan Meloun. 

Vskutku, 68. Sjezd chemiků byl zářný a českoslovenští chemici zazářili v zářijové Praze. Na shledanou na 69. Zjazdu chemikov, který se uskuteční 11. až 15. záři 2017 ve Starém Smokovci! 

Atmosféru Sjezdu si lze připomenout ve fotogalerii na webových stránkách Sjezdu

doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
Oddělení organických materiálů Fakulty chemicko-technologické UPa
s přispěním Z. Kolské


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět