Fakulta elektrotechniky a informatiky hostila A&D Symposium

7. 06. 2016

V největší posluchárně Fakulty elektrotechniky a informatiky se začátkem května konalo A&D Symposium (Aerospace & Defense) pořádané společností Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o. Specialisté z firem, odborné veřejnosti i akademičtí pracovníci fakulty se mohli dozvědět nové poznatky z oblasti testování částí radarových systémů či radiokomunikačních technologií.

Sympozium bylo zahájeno představením přednášejících a pokračovalo přednáškami a diskusemi na odborná témata. Přednášky, vedené i v anglickém jazyce, se zaměřovaly na radary pracující v pulzním i v kontinuálním režimu. Veškeré teoretické informace byly posluchačům názorně demonstrovány formou praktických ukázek měření a zájemci mohli diskutovat danou problematiku přímo s odborníky z praxe.

Pestrá škála témat

Na programu byly přednášky z několika oblastí. Přinesly poznatky z virtuálního prostředí pro simulaci a generování vysokofrekvenčních signálů, z moderních technik pro signálovou analýzu v radioelektronickém boji, z generování radarových signálů pomocí SMW200A, ohledně využití osciloskopů ve vývoji vysokofrekvenčních zařízení nebo testery analogových radiostanic CMA180, vlastnosti a hlavní aplikace. Závěrečná část akce se nesla v duchu představení novinek společnosti R&S a posledních pár minut bylo věnováno losování výherce ankety a předávání hodnotné ceny.

Praxe radarových a radiokomunikačních systémů

Jednotlivé přednášky a navazující diskuse umožnily akademickým pracovníkům a ostatním zájemcům nahlédnout do praxe nejmodernějších radarových a radiokomunikačních systémů a jejich testování. „Rohde&Schwarz je celosvětově jednou z nejvýznamnějších společností v oblasti vývoje měřicí techniky pro obory rádiových komunikací a radiolokace. Proto je přirozené, že právě pardubická Fakulta elektrotechniky a informatiky pravidelně hostí symposia, konference a odborné semináře, kterých se účastní zástupci významných firem a odborníci z univerzitních a výzkumných pracovišť. Rohde&Schwarz je také dlouhodobým partnerem Fakulty elektrotechniky a informatiky v rozvoji perspektivních oborů rádiových systémů“, doplnil Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan FEI.

Přednášky akademiků z FEIky

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabídla v měsíci květnu také možnost zúčastnit se přednášek akademických pracovníků z katedry matematiky a fyziky. V červnu zájemce čeká ještě jedna taková přednáška. Uskuteční se ve čtvrtek 16. června v seminární místnosti katedry a zaměří se na problematiku sdílených daní na úrovni obcí v ČR. Více informací o jednotlivých seminářích se dozvíte na stránkách katedry matematiky a fyziky.

Ing. Lucie Růžičková
Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět