Ocelová kola se opět točí. Dopravní fakulta testuje prokluz tramvajového kola

22. 01. 2016

U zkušebního stavu s tramvajovým kolem ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě bylo v poslední době velice živo. Během podzimu provedli výzkumníci různé úpravy a vylepšení zkušebního stavu jako uzpůsobení pro zkoušky za mokra nebo obnovení měřicího řetězce. Na začátku prosince proto byli připraveni na plánované experimenty.

Vlak se blíží k návěsti stůj, strojvedoucí použije brzdu, a skutečně stojí, ale stojí jen kola, zatímco vlak jede dál a zablokovaná kola kloužou po ujeté vrstvě z listí napadaného na kolejnice. Tak může vypadat nepříznivý scénář železniční dopravy na trati u krásně vybarveného podzimního lesa. Každá lokomotiva a motorový vůz má pro tento případ zařízení, které pod kola vypouští písek. Tento způsob ale není bez nevýhod, a v moderní železniční dopravě budoucnosti se zvažují i jiné možnosti, jak se vypořádat se špatnými adhezními podmínkami; dokonce se hovoří o „optimalizaci“ či „managementu“ adheze v kontaktu kola a kolejnice.

Pardubičtí výzkumníci spolupracují s odborníky z anglického Sheffieldu

Experimentování zaměřené na přenos brzdných sil mezi koly a kolejnicemi při špatných adhezních podmínkách proběhlo na Dopravní fakultě Jana Pernera v prosinci minulého roku. Na zkouškách spolupracovali výzkumníci z Pardubic a z anglického Sheffieldu a zúčastnili se i doktorandi z Turecka. Univerzita v Sheffieldu je hlavním řešitelem příslušných výzkumných projektů, jejichž závěrečná část ale vyžaduje měření na zkušebním stavu ve skutečném měřítku. V laboratořích Výukového a výzkumného centra v dopravě jsou k dispozici hned dvě taková zařízení, z nichž jedno bylo nyní využito pro tuto výzkumnou úlohu v mezinárodní spolupráci.

Podstatou funkce zkušebního stavu s tramvajovým kolem, jak se zařízení nazývá, je odvalování kola z tramvaje proti velké kladce, takzvané rotující kolejnici, přičemž obojí je uložené v ocelovém rámu a obojí má svůj vlastní motor. Tím se napodobuje jízda vozidla po koleji včetně možnosti vyvíjení tažné nebo brzdicí síly v obou směrech. Tento zkušební stav, umístěný v suterénní laboratoři elektrických pohonů, prošel vloni menšími úpravami – především byly doplněny kryty proti odstřikujícím kapalinám a byl vylepšen měřicí řetězec.

V prosinci přijeli kolegové z Velké Británie a přivezli si zařízení na ostřikování kol vodou, různé držáky a pomůcky a tyčový mixér na výrobu dokonale klouzající břečky ze suchého listí. Na zkušebním stavu se pak při brzdění bez prokluzu i s plným prokluzem měřily kompletní adhezní charakteristiky pro různé znečišťující podmínky – olej, voda, kaše z listí a podobně. Zároveň se měnila i rychlost otáčení kol (od 5 do 50 km/h) a zatížení kola. Rovněž se samozřejmě zkoušela účinnost různých způsobů očišťování kol za jízdy.

Výsledkem zkoušek bylo množství dat, která jsou nyní v poslední fázi vyhodnocování k získání závěrů ukončených výzkumných úloh, a zkušenosti do dalších experimentů ve stejné spolupráci, které se chystají na letošní rok.

Ing. Petr Voltr, Ph.D.
Výukové a výzkumné centrum v dopravě DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět