Týden teorie a praxe v ekonomice zpestřil přednáškou i guvernér České národní banky

29. 11. 2016

Fakulta ekonomicko-správní si v letošním roce připomínala 25 let od založení. Oslavy vrcholily v týdnu od 7. do 11. listopadu, na který připadl jubilejní 10. ročník tradiční odborné akce Týden teorie a praxe v ekonomice. Jeho rozsah byl mimořádně velký a přitáhl pozornost tisíců posluchačů. Lákaly je setkání se zajímavými osobnostmi i bohaté diskuse.

Týden teorie a praxe se zaměřil na seznámení studentů a pedagogů Fakulty ekonomicko-správní i široké ekonomické veřejnosti s  teoretickými i praktickými přístupy, metodami a zkušenostmi, využívanými při řízení ekonomických subjektů. Výsledky své práce zde prezentují přední odborníci z vysokých škol České republiky a ze zahraničí i úspěšní představitelé ekonomické praxe z různých oborů průmyslu i služeb. Tito odborníci svými znalostmi i manažerskými přístupy významně přispívají k vysoké úrovni pořádaného Týdne teorie a praxe v ekonomice. Jejich účast na této odborné akci byla realizována formou přednášky nebo aktivního diskusního vystoupení na dohodnuté téma.

Více než čtyřicet přednášejících

V letošním roce se podařilo uskutečnit program jedenačtyřiceti přednášek realizovaných 33 odborníky z praxe a 12 přednášejícími z akademického prostředí. Díky vysoké odborné úrovni přednášejících z vysokých škol ekonomického zaměření z České a Slovenské republiky získali naši studenti lepší přehled o způsobech výuky ekonomických předmětů na jiných vysokých školách i o teoretickém rozpracování vybraných ekonomických témat – klíčových faktorů možného krachu světové ekonomiky, implementaci agilních metod pro řízení projektů, trendů společensky zodpovědného podnikání, přímých zahraničních investic v zemích V4 (Visegrádu), ekonomické efektivnosti investic do dlouhodobého hmotného majetku, hodnoty zákazníka, cílové kalkulace nákladů, zvládání stresu a úloze značky při odlišení produktu. 

Řešil se zahraniční obchod i hospodaření Pardubic

Témata z ekonomické praxe, obdobně jako v předchozích ročnících, převažovala, v letošním ročníku však výrazně více. Své výsledky prezentovali manažeři podniků dosahujících velmi dobrých hospodářských výsledků, manažeři působící v nadnárodních společnostech i manažeři orgánů státní správy. Prezentace přednášejících byly zaměřeny na vznik nových pojistných produktů, sociální odpovědnost podniků, fungování útvaru Nákup, dovednosti uspět na burze cenných papírů, životní a pracovní rovnováhu, monetární politiku státu, řízení lidských zdrojů v mezinárodním klastru, rozvoji veřejné správy, vývoj zahraničního obchodu s ohledem na Brexit, krizovou legislativu a ekonomiku, plánování výroby automobilů, postavení obcí, hospodaření Pardubic a Hradce Králové, úlohu statistiky v evropské integraci, projekt letiště Pardubice, postavení České obchodní inspekce, marginové obchody v praxi.

Řeč byla také o bankách

Na programu byly také nekonvenční nástroje centrálních bank v průběhu krize a měnová politika České národní banky, kterou na Fakultu ekonomicko-správní přijel představit sám guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Fakultu navštívil ve středu 9. listopadu a do Pardubic za ekonomy zavítal vůbec poprvé.

Další přednášky se pak zabývaly úlohou centrálních bank v hotovostním platebním styku, představily Start Up firmy, kariéru auditora, pojištění firem a jeho dopad na firemní ekonomiku, využití modelu Hub and Spoke v podnikové praxi, problematiku ITI Hradecko-Pardubické aglomerace, zaměření firmy Foxconn na koncept Průmysl 4.0 a pojištění hospodářských rizik. Rozhodně tak bylo z čeho vybírat. Témata přednášek byla navíc v souladu s předměty vyučovanými na Fakultě ekonomicko-správní zejména ve studijních programech Ekonomika a management i Hospodářská politika a správa.

Rekordní návštěvnost

Návštěvnost přednáškového týdne byla mimořádná, odborné akce se zúčastnilo téměř 3500 posluchačů. Na základě pozitivního ohlasu jak studentů a pracovníků Fakulty ekonomicko-správní, tak i všech přednášejících, předpokládáme pokračovat v tradici pořádání této odborné akce i v dalších letech.

Projekt Týdne teorie a praxe v ekonomice je připravovaný a realizovaný pracovníky Ústavu podnikové ekonomiky a managementu s cílem seznámit posluchače se současnou problematikou české i evropské ekonomiky. Konal se pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D.

PaedDr. Alexandr Šenec
Ústav podnikové ekonomiky a managementu FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět