Fakulta zdravotnických studií má svého fantoma

8. 01. 2016

Na Fakultě zdravotnických studií se zabydlel nový obyvatel – specializovaný celotělový antropomorfní fantom. Unikátní model v hodnotě téměř jednoho milionu korun má pomoci především radiologickým asistentům. Naučí se na něm vyšetřovat reálné pacienty.

Fantoma zakoupila fakulta pro Katedru informatiky, managementu a radiologie. Je primárně určen především pro praktickou výuku studentů oboru a nácvik vyšetřování pacienta výpočetní tomografií. Klouby fantomu mají téměř stejný rozsah pohybů jako na lidském těle a umožňují rovněž procvičování polohování pacienta a nastavení projekcí při skiagrafických zobrazovacích postupech.

Fantom dokáže pořídit velmi reálné snímky

Velkou výhodou tohoto celotělového modelu je precizní zpracování morfologie a tkáňově ekvivalentní absorpce rentgenového záření. Rentgenové zobrazení fantomu je téměř k nerozeznání od klinických snímků. Díky těmto unikátním vlastnostem fantomu je studentům v rámci výuky možné prezentovat i změny v kvalitě zobrazení a dávkách záření v závislosti na nastavení expozičních parametrů. Tyto praktické ukázky a cvičení vedou k hlubšímu chápání optimalizačních procesů, které umožňují významnou redukci radiační zátěže pacienta.

Pomůže i se vzdělávacími materiály

Fantom je aktivně využíván nejen v praktické výuce studentů, ale je také vhodným prostředkem pro tvorbu edukačních materiálů a distančních opor studia. Vůbec prvním nasazením tohoto modelu byla realizace skiagrafických projekcí pro edukační materiál „Radiologické zobrazovací metody“ a pro sadu skiagrafických protokolů, které vznikly v rámci Projektu Inovace studijních programů a internacionalizace FZS Univerzity Pardubice (registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0265) spolufinancovaném Evropskými sociálními fondy a státním rozpočtem ČR.

Pořízením a zapojením tohoto moderního výukového modelu do struktury předmětů vyučovaných v rámci studijního oboru Radiologický asistent pokračuje Fakulta zdravotnických studií kontinuálně ve zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. 

Mgr. Jaroslav Storm a Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Katedra informatiky, managementu a radiologie FZS UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět