Konference Veřejná správa přivedla na Fakultu ekonomicko-správní řadu odborníků

18. 10. 2016

Fakulta ekonomicko-správní pořádala ve čtvrtek 22. září mezinárodní konferenci „Veřejná správa 2016“. Odborníci z Česka i zahraničí prezentovali aktuální výsledky vědecké práce v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky. Vznikl i prostor pro zajímavé diskuse a setkání.

Letošní jedenáctý ročník se konal přímo na půdě Univerzity Pardubice v nově rekonstruovaných posluchárnách budovy EB ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy Univerzity. Záštitu nad konferencí převzalo Statutárního město Pardubice a Pardubický kraj.

Konference přilákala na 60 odborníků

Šedesátka účastníků konference měla jedinečnou příležitost setkat se s odborníky z ostatních univerzit i z praxe a diskutovat aktuální problémy zaměřené především na problematiku veřejné správy a sociální politiky, ekonomických souvislostí v poskytování kvalitních veřejných služeb, rizik veřejné správy a jejich prevence, informací a informačních technologií ve veřejné správě, otázek a výzev efektivního rozvoje regionů a vývoje veřejné správy v zemích V4.

Odborné prezentace i nové vazby

Konferenci zahájila děkanka fakulty doc. Romana Provazníková. První odborný příspěvek plenárního zasedání přednesla prof. Ing. Elena Žárská, CSc., z Ekonomické univerzity v Bratislavě na téma Finanční kondice měst pro generování svého rozvoje. V programu konference vystoupil též např. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., z Vysoké školy finanční a správní, a.s. a Mg. Vilma Tubutiene z Siauliai University v Litvě. Účastníci konference obdrží sborník příspěvků, v němž autoři prezentují výsledky své vědecko-výzkumné činnosti.

Konference nabídla kromě odborných prezentací také prostor pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe a jejich pracovišti, směřující k dlouhodobému sdílení poznatků, diskusím vysoce aktuálních problémů, jež překračují běžnou národní či evropskou dimenzi.

Fakulta si připomíná 25 let existence

Konference Veřejná správa 2016 byla součástí akcí, jimiž si Fakulta ekonomicko-správní připomíná 25leté výročí svého vzniku. Do konce roku ji čeká ještě například slavnostní akademický obřad udělení titulu doctor honoris causa významným vědeckým osobnostem (21. října), jubilejní desátý ročník série odborných přednášek Týden teorie a praxe 2016 (7. – 10. listopadu) nebo slavnostní setkání zaměstnanců, doktorandů a hostů fakulty (8. listopadu).

Některé akce k významnému výročí fakulty probíhaly již během letního semestru letošního roku. Např. v červnu pořádala fakulta výjezdní zasedání, na němž děkanka fakulty udělovala pamětní medaile.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení vnějších vztahů a rozvoje FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět