Katedra literární kultury a slavistiky zažila Bělehradský den v Kutné Hoře

15. 11. 2017

Prostory Dačického domu v Kutné Hoře posloužily nedávno opět Katedře literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Přivítala v nich vzácné hosty z partnerské univerzity v Srbsku. Setkání s trojicí akademických pracovníků Filologické fakulty Bělehradské univerzity tak příjemně zpestřilo výuku studentů i pedagogů a otevřelo cestu další spolupráci mezi oběma pracovišti.

Poslední říjnový den nás svou návštěvou poctili tři bělehradští kolegové. Dačického dům v Kutné Hoře katedra literární kultury a slavistiky proto využila k uspořádání ucelené akce, která se stala hlavní částí výukového pobytu těchto vzácných hostů. V auditoriu zasedl profesor Rýdl, děkan Fakulty filozofické, jenž úvodem všechny přítomné přivítal a spolupráci se srbskými partnery vysoce ocenil. Dále se zúčastnil pan proděkan Pavel Panoch a další akademičtí pracovníci.

Přednášky bělehradských odborníků

Po zahajovacích slovech doktora Kouby a děkana Rýdla se slova ujala profesorka Verica Koprivica a zaměřila se na současnou situaci centrálního jihoslovanského diasystému, tj. srbochorvatského jazykového prostoru. Následovala diskuse, do níž se zapojili jak studenti, tak pedagogové. Jako druhý vystoupil s problematikou aktuální jazykové situace slovanských menšinových jazyků na Balkáně docent Dalibor Sokolović. Na závěr přednáškového programu se slova ujal profesor Jaromír Linda, který se symbolicky opřel o kutnohorskou tematiku a své vystoupení nazval Odraz sporu Kutné Hory a Plzně o pořadí na zemském sněmu v literatuře 17. století.

Zajímavé setkání pro všechny

Především však byla tato celá událost koncipována jako setkání se studenty bakalářského oboru Historicko-literární studia a magisterského oboru Kulturní dějiny modulu Dějiny literární kultury. „Kutnohorské setkání potvrdilo, že spolupráce s bělehradskými partnery je v mnoha ohledech vysoce přínosná, a to jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky. Budeme se snažit o její další rozvoj,“ dodává doktor Ivo Říha, koordinátor mezinárodních mobilit na katedře literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické.

Výměnné pobyty pro studenty i akademiky

S Bělehradskou univerzitou spolupracuje pardubická katedra literární kultury a slavistiky úzce už od roku 2016. Potrvá minimálně do roku 2018 a předpokládá se její pokračování. V rámci programu ERASMUS+, speciálního projektu pro mobility studentů a akademických pracovníků, k nám zavítalo během těchto let – a do budoucna snad ještě zavítá – na třicet studentů bohemistiky a slovakistiky z Filologické fakulty Bělehradské univerzity. Na mobilitě se zároveň podílejí akademičtí pracovníci a vše funguje oboustranně: také studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice se vydávají do Bělehradu studovat či přednášet. V letošním roce můžeme zmínit docenta Pavla Panocha, proděkana Fakulty filozofické, doktorku Gabrielu Marii Gańczarczyk, doktorku Martu Pató, doktora Miroslava Koubu a doktora Ivo Říhu. 

Bc. Aneta Plšková
studentka oboru Kulturní dějiny FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět