Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka zahájilo oficiálně svou odbornou činnost

8. 11. 2017

Centrum pro etiku pardubické univerzity pořádalo startovací třídenní mezinárodní workshop, na nějž navázal intenzivní seminář pod vedením profesora Gaity z melbournské univerzity. Na obou akcích se vedla filosofická diskuse o aktuálních tématech týkajících se povahy a hodnoty lidství, jako je migrační krize nebo povaha politické zodpovědnosti. A postupně je čekají akce další, na které jsou zváni nejen studenti, ale i veřejnost.

Projekt Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice od počátku roku 2017. První pololetí tohoto roku bylo věnováno zvláště vytváření odborného zázemí pro práci mezinárodního vědeckého týmu a dobudování týmu samotného. Již na jaře nicméně Centrum uspořádalo dva jednodenní workshopy s názvy „Understanding Others“ a „Ethics in Context“, na nichž vystoupili členové týmu Centra i zvaní zahraniční hosté. Centrum se také podílelo na organizaci třídenní konference věnované dílu Petera Winche, konané na přelomu června a července na londýnské King’s College, která je jedním ze strategických partnerů projektu. Do Pardubic zároveň v průběhu jara přijeli s přednáškou jako zvaní hosté našeho semináře David Levy z edinburské univerzity a Katharina Nieswandt z Concordia University v Montrealu.

Řečníci zvaní ze zahraničí

Dalším v pořadí byl třídenní workshop Centra pro etiku nazvaný Situating the Human. Workshop zahájil inaugurační přednáškou profesor Raimond Gaita z melbournské univerzity, který působí v roli senior konzultanta rovněž v rámci týmu Centra. Mezi pozvanými řečníky dále byli Lars Hertzberg z Åbo a Merete Mazzarella z Helsinek, Christian Maurer z Lausanne, Catherine Rowett z University of East Anglia, a Naomi Scheman z University of Minnesota. Svou výzkumnou práci představila řada členů Centra, včetně vedoucího výzkumného týmu Niklase Forsberga, ale i další badatelé z řady zemí. Témata příspěvků pokrývala široké spektrum, od obecnějších etických diskusí o povaze povinnosti a zodpovědnosti přes problematiku etického zacházení se zvířaty až po filosofickou reflexi aktuální politické praxe a rétoriky o uprchlické krizi. Téma uprchlické krize je pro výzkumnou agendu Centra přímo relevantní, neboť právě na něm se ukazují různé podoby toho, co to znamená vnímat a uznávat, nebo naopak popírat a degradovat lidství druhých, tedy vidět nebo naopak nevidět v druhém člověka.

„Úvodní workshop Centra pro etiku se velmi vydařil a ukázal velký potenciál a příslib vkladu do mezinárodních diskusí. Zvláštní přínos pro současnou filosofii spatřuji v metodologické orientaci Centra. A myslím, že pro pardubickou univerzitu bylo velkým štěstím, že se tu podařilo založit rozvíjející se a inovativní vědecké centrum s velmi kvalitním týmem,“ uvedl k workshopu dr. Christian Maurer z Lausanne.

Pozoruhodné setkání lidí z různých zemí

Na úvodní workshop, v jehož publiku byli i studenti univerzity a hosté z Prahy, navázal v následujícím týdnu třídenní intenzivní seminář „Forms of the Ethical“. Vedl jej profesor Gaita a v diskusi se probírala témata jako vztah mezi leckdy obtížně slučitelnými závazky morálními, právními a politickými, které mají každý svou, na ostatních nezávislou legitimitu. Debata částečně vycházela z prací poválečných britských filosofů B. A. O. Williamse a G. E. M. Anscombové, kteří zkoumali rozlišení závaznosti morální a šířeji pojaté etické. Opět však reflektovala, jak se toto rozlišení promítá v aktuálních problémech, např. jak lze hodnotit morálně problematické politické činy, vykonané v zájmu těch, komu je politik zodpovědný. Diskutovala se také otázka, nakolik lze v tomto ospravedlnění použít pojem národa, zvláště v případech, kdy politické těleso (stát) tvoří více národností a některá z nich je z důvodů historických či přímo souvisejících s rasovou diskriminací ve znevýhodněném postavení.

„S velkým potěšením jsem se účastnil úvodní konference Centra i následného intenzivního semináře. Konferenční příspěvky probíraly širokou škálu témat a podnítily živou, avšak vždy přátelskou diskusi. Intenzivní seminář s profesorem Gaitou byl veden v podobném duchu. Obě události byly příznivou předzvěstí budoucích aktivit Centra, které podle mého názoru představuje velkou příležitost obohatit kulturní život v České republice i Evropě,“ zhodnotil oficiální start odborného působení Centra jeden z řečníků na konferenci, profesor Christopher Cordner z Melbourne, který rovněž působí v týmu projektu. Intenzivního semináře se zúčastnila i další z pozvaných řečníků úvodního workshopu, emeritní profesorka University of Minnesota Naomi Scheman, která oběma akcím vyslovila své uznání: „S velkým nadšením jsem se účastnila workshopu i intenzivního semináře s Raiem Gaitou. Bylo to pozoruhodné setkání lidí z různých zemí a různých filosofických tradic, různého věku a v různých fázích své akademické kariéry, založené na vzájemném respektu a sdíleném pocitu závazku vůči důležitosti témat, o nichž jsme diskutovali. Středem našeho zájmu byla pojetí člověka a lidství a rozmanité způsoby, jimiž je ovlivňují aktuální etické, morální a politické zájmy a otázky. Jen málokdy se podobná událost vyznačuje takovou filosofickou, morální, politickou, i lidskou vážností přístupu, a upřímně doufám, že se sem budu moci vrátit a být opět součástí dění v tomto vzrušujícím a velmi důležitém projektu.“

Středeční semináře nabídnou zajímavé hosty i myšlenky

Se zahájením nového semestru se nyní již naplno rozbíhá pravidelná činnost Centra, jejímž těžištěm jsou pravidelné středeční odborné semináře od 16 hodin, které jsou otevřené studentům i odborné veřejnosti a na nichž budou svou práci prezentovat a diskutovat zvaní zahraniční odborníci i členové Centra. První z těchto seminářů se uskutečnil 11. října a vystoupil na něm Benjamin de Mesel z lovaňské katolické univerzity. Ve své dosavadní mezinárodní spolupráci Centrum pro etiku stavělo na vztazích se strategickými partnery projektu (King’s College London a University of Melbourne). Rozšiřování a navazování další spolupráce je však pro mezinárodně relevantní výzkum klíčové, a výměna poznatků a zkušeností na pravidelných seminářích slouží i tomuto účelu.

Pro poslání Centra je podstatná interdisciplinární otevřenost a zájem o praktickou aplikaci, ne však v běžně chápaném smyslu mechanického přejímání postupů a předpokladů zvláště technických a přírodních věd. Důležitou zásadou je, aby filosofie byla otevřena tomu, jak se o předmětech svého zájmu může poučit od ostatních věd (nejen technických), ale také z umění nebo obecněji z různých podob veřejného diskursu (politického, mediálního aj.). O svých závěrech má přitom hovořit ne technickým jazykem, nýbrž tak, aby i čtenáři nebo posluchači mimo obor vnímali filosofickou reflexi jako výpověď hovořící přirozeně o problému, který se srozumitelným způsobem dotýká jejich života, jako jsou např. problémy chudoby nebo rasismu. 

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět