Unikátní technologie představila univerzita na světové nanokonferenci ve Washingtonu

6. 06. 2017

Ve dnech 14. až 17. května 2017 se Centrum transferu technologií a znalostí zúčastnilo konference a veletrhu TechConnect World Innovation 2017 ve Washingtonu DC. Tato největší nanotechnologická konference na světě je každoročně navržená tak, aby akcelerovala transfer inovací z laboratoře do praxe. A CTTZ zde pomáhalo prezentovat unikátní výsledky výzkumu na Univerzitě Pardubice.

Úspěch výpravy byl o to větší, že dva české vynálezy obdržely cenu TechConnect 2017 Innovation Award pro nejlepší zaregistrované technologie a dostaly tak prostor k prezentaci v rámci odborné sekce. Jedním z nich byly unikátní nanovlákenné struktury společnosti Pardam, z nichž vlákna SiO2 jsou výsledkem projektu společného výzkumu s Centrem materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jedná se o tentýž projekt, který získal cenu za Nejlepší spolupráci roku 2017 od Sdružení pro zahraniční investice AFI a Americké obchodní komory v ČR.

Zaujala i další pardubická technologie

Dr-Ing. Jan Macák z Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické v rámci odborné části konference vystoupil s posterem, který prezentoval unikátní technologii pro separaci biopolymerních molekul, která je řešena ve spolupráci s prof. RNDr. Zuzanou Bílkovou, Ph.D., z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické v rámci projektu TAČR GAMA. Technologie zaujala řadu potenciálních průmyslových partnerů z celého světa, se kterými již během konference probíhala řada jednání. Jejich výsledkem by měla být komercializace prezentované technologie. Komunikaci s potenciálními zákazníky a podporu při jednáních zajišťuje Ing. Karolína Kašparová z CTTZ UPa.

Univerzita byla vidět i v části EXPO

Ing. Kašparová se zároveň zasloužila o prezentaci Univerzity Pardubice v rámci části EXPO a reprezentovala ji na výstavním stánku České republiky. V průběhu konference se také zúčastnila workshopu Technology Commercialization, který lektoroval Michael Pratt, výkonný ředitel Centra transferu technologií na Bostonské univerzitě. „Celá akce pro nás byla velmi přínosná zejména z toho důvodu, že jsme získali cenné informace o tom, jakým způsobem probíhá technologický transfer na špičkových institucích po celém světě. Mě osobně samozřejmě nejvíce zajímala oblast ochrany duševního vlastnictví, které se CTTZ dlouhodobě věnuje. Zároveň se mi podařilo získat kontakty na společnosti, které se v USA věnují hodnocení potenciálu technologií z hlediska komercializace. Naším primárním cílem je zjistit, jaké klíčové informace musíme znát, abychom pro naše technologie mohli získat zahraniční licenční partnery,“ hodnotí průběh konference Ing. Kašparová.

Cenné informace pro transfer technologií

Inspirativní byly také prezentace zástupců kanceláří transferu technologií různých amerických univerzit. To, že se o komercializaci uvažuje už v rané fázi výzkumu, je zcela běžné. A jakým způsobem potom dochází k naplnění tržního potenciálu vyvinutých technologií? „Naprosto nejběžnější je cesta skrze start-upové společnosti, které si od univerzity za minimální poplatek koupí licenci a po uvedení produktu na trh vyplácí univerzitě podíl z čistých tržeb,“ konstatuje Ing. Kašparová. „Tato forma je velmi výhodná zejména z toho důvodu, že start-up může k  akceleraci technologie využít prostředky rizikového kapitálu, soukromých investorů nebo bankovních úvěrů, které univerzita získat nedokáže. V CTTZ se budeme snažit získané podněty z konference maximálně využít pro další rozvoj transferu technologií na naší univerzitě,“ shrnuje Ing. Kašparová poznatky získané na konferenci TechConnect World Innovation 2017.

Mgr. Andrea Nogová
Centrum transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět