CTTZ představilo firmám v Singapuru nadějné technologie univerzity

10. 10. 2017

Ve dnech 19. až 20. září se Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice zúčastnilo mezinárodní konference TechInnovation v Singapuru. Stejně jako na jaře v USA i zde představili jeho pracovníci mezinárodnímu publiku převážně z firem a společností výsledky vědy a výzkumu vytvořené na Univerzitě Pardubice. Účast na konferenci byla současně spojena s návštěvou tří klíčových institucí technologického transferu v Singapuru, a sice IPI Singapore, NTUitive a A*STAR/ETLP.

O tom, jak exkluzivní celosvětovou událostí konference TechInnovation v Singapuru je, vypovídá především to, že ji hostí jedna z globálně nejúspěšnějších inovačně orientovaných ekonomik. Zaštiťující organizací je IPI Singapore, který ročně zprostředkuje stovky úspěšných případů transferu technologií mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Online technologické tržiště, které spravuje, nabízí více než 2 500 technologií určených k licencování, z nichž 300 se představilo na konferenci TechInnovation. Mezi nimi byly tři nadějné výsledky z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice – technologie „Staple microfibers, wound covers and bandages“ prof. Radima Hrdiny z oddělení technologie organických látek, „Magnetic TiO₂ nano-carrier for purification of biopolymers“ vyvinutý týmem prof. Zuzany Bílkové z katedry biologických a biochemických věd a „Silica fibrous material for sorption, separation, catalytic and battery applications“, který vznikl ve spolupráci Dr. Jana Macáka z Centra materiálů a nanotechnologií a firmy PARDAM, s.r.o. Technologie byly představeny formou posteru a technologických listů v rámci veletržní sekce Exhibition Area Technology Presentation a nový materiál na bázi SiO2 dokonce získal prostor pro prezentaci v rámci Crowdpitching session.

Prezentace na konferenci svědčí o excelentní kvalitě výsledků

Získat takto výjimečné místo pro představení nové technologie nebylo vzhledem k přísným kritériím evaluace vůbec jednoduché a úspěšná akceptace potvrzuje excelentní kvalitu výsledků VaV vytvořených na Univerzitě Pardubice. Ta se tak jako jediná česká univerzita zařadila vedle institucí a firem, jako jsou Fujifilm Singapore, Panasonic R&D Center Singapore, Hong Kong University nebo progresivní slovenská společnost RV Magnetics. Následná diskuse se zájemci o technologie UPa byla jedinečnou příležitostí pro získání cenné zpětné vazby od zástupců průmyslu z celého světa.

„Největší ohlas měl nový funkční materiál na bázi SiO₂ vláken, a to díky veřejné prezentaci, tzv. crowdpitching. Na základě intenzivní zpětné vazby jsme získali představu o nových směrech aplikace, o kterých neuvažoval ani CEMNAT, ani PARDAM, s.r.o. Abych zmínila některé zajímavé podněty, vzorky materiálu začala ve svých senzorických aplikacích testovat slovenská společnost RV Magnetics, jednáme se společností GIIAVA o možném využití materiálu v zařízeních určených k zakoncentrování a snížení obsahu rozpouštědel v procesu zpracování jedlého oleje. Možná spolupráce výzkumných pracovišť se rýsuje s NGEE ANN Polytechnic a Singapore University of Technology and Design,“ vysvětluje Karolina Kašparová z Centra materiálů a nanotechnologií Univerzity Pardubice. Jan Buk, jednatel společnosti PARDAM, s.r.o., k tomu dodává: „Děkujeme za zprostředkování řady zajímavých kontaktů. S některými potenciálními partnery jsme již začali jednat a věřím, že se podaří díky CTTZ vybudovat nové obchodní kanály pro materiál vyvinutý s Univerzitou Pardubice.“ 

Schůzky potvrdily budování tzv. „industry network“

Neméně důležitým cílem cesty zástupců CTTZ do Singapuru byly návštěvy tamních klíčových institucí zabývajících se transferem technologií. Michal Svoboda, ředitel CTTZ, společně s Karolinou Kašparovou navštívili hned tři z nich – IPI Singapore, Nanyang Technological University/NTUitive a ETPL (Exploit Technologies Pte Ltd)/A*STAR.

Účelem návštěv bylo seznámit se s jednotlivými články singapurského inovačního ekosystému, který je považován za jeden z nejvyspělejších a nejlépe fungujících na světě (republika Singapur zakládá svou hospodářskou prosperitu na systematické podpoře vzdělávání a inovací, mj. má 2 zástupce v TOP 15 World University Rankings – National University of Singapore a Nanyang Technological University – pozn. redakce).

Absolvované schůzky přinesly celou řadu cenných informací, rad a doporučení, především však potvrdily důležitost budování tzv. „industry network“ a podrobného mapování skutečných potřeb firem. Jak ukazuje zkušenost ze Singapuru, role mentorů a poradců z průmyslu na univerzitách, pravidelná setkávání a networkingové akce jako např. „industry round tables“ jsou důležitým předpokladem správného nasměrování vědecko-výzkumých projektů a následné komercializace jejich výsledků. „Metodiku pro efektivní řízení proof-of-concept projektů využívanou na Nanyang Technological University, jejíž důležitou součástí je pravidelná intenzivní interakce výzkumných týmů s experty z praxe, chceme využít jako inspiraci a vzor pro Univerzitu Pardubice. Výsledky takto řízených projektů splňují potřebné standardy průmyslové praxe,“ dodává Michal Svoboda.

Andrea Nogová
Centrum transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět