Současné problémy v kolejových vozidlech se letos řešily na konferenci v České Třebové

3. 10. 2017

Ve dnech 20. až 22. září hostil Národní dům v České Třebové XXIII. konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 2017. Konference specifická svým zaměřením především na otázky výzkumu, vývoje, výroby, zkoušení, provozu a údržby kolejových vozidel a související problémy přilákala na 120 odborníků z domova i ze zahraničí. Dopravní fakulta Jana Pernera jim navíc předvedla své experimentální kolejové vozidlo přímo v provozu.

V roli organizátorů konference, která se koná jednou za dva roky, se pravidelně střídají Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve spolupráci s českotřebovským klubem Asociace strojních inženýrů České republiky a Žilinská univerzita v Žilině. Letos záštitu nad konferencí převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., a rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., kterého na zahájení konference zastoupila prorektorka prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Generálním partnerem konference byla společnost CZ LOKO, a. s., svými produkty se však účastníkům v předsálí konference prezentovaly i firmy HBP měřicí technika, Kistler Eastern Europe, ATG a RMT.

Účastníci ze Slovenska, Německa i Ukrajiny

V letošním roce se v České Třebové u příležitosti konání konference sešlo přibližně 120 účastníků převážně z České republiky a Slovenska, ale také z Německa a Ukrajiny. Mezi zúčastněnými přitom byli jak zástupci akademické sféry a výzkumných ústavů, tak výrobců a provozovatelů kolejových vozidel i dalších firem železničního průmyslu.

V rámci prvních dvou dnů zaznělo v několika blocích celkem 48 přednášek a dalších devět příspěvků bylo prezentováno formou posterů. Stejně jako v úspěšném roce 2013, i tentokrát budou organizátoři konference usilovat o indexování sborníku příspěvků v Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters.

Speciálním vlakem na exkurzi do Mladějova

Protože konference slouží nejen k šíření odborných znalostí, ale zejména k navazování a posilování cenných osobních kontaktů, byl kromě čtvrtečního společenského večera připraven pro zájemce i další doprovodný program. Poslední den konference byl proto kompletně vyhrazen pro exkurzi na Mladějovskou průmyslovou dráhu, v rámci které byl pro účastníky vypraven zvláštní vlak na trase Česká Třebová – Mladějov na Moravě a zpět. V Mladějově na zájemce čekala mimo jiné prohlídka místního průmyslového muzea a projížďka úzkorozchodným motorovým vlakem v části místní unikátní dráhy. Ing. Petr Sýkora z Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě DFJP, který je zároveň místopředsedou spolku Mladějovské průmyslové dráhy, představil v reálném provozu experimentální kolejové vozidlo, které se zde využívá v souvislosti s řešením některých výzkumných úloh na dopravní fakultě.

Doufáme, že letošní ročník naplnil u většiny účastníků očekávání, a to jak v oblasti odborné, tak i v oblasti osobních kontaktů. Příští ročník konference Současné problémy v kolejových vozidlech se uskuteční v roce 2019 na Slovensku.

Více o experimentálním vozidle Dopravní fakulty Jana Pernera se dočtete v rozhovoru s Ing. Petrem Sýkorou.

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět