Dopravní fakulta Jana Pernera součástí mezinárodního týmu. Vyvíjí nové typy výhybek

8. 02. 2017

Od konce roku 2016 rozběhla Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice práce na novém projektu. Stala se totiž součástí mezinárodního týmu projektu S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation), na němž spolupracuje s anglickou University of Birmingham a několika institucemi z dalších zemí. Během následujících tří let se bude podílet na vývoji nových konceptů pro výhybkové konstrukce.

Projekt S-CODE má vyvinout, ověřit a integrovat nové koncepty pro výhybkové konstrukce na železnici, které povedou ke zvýšení kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti při současném snížení investičních a provozních nákladů. Úkolem pracovníků dopravní fakulty bude s využitím nekonvenčních přístupů pomoci partnerům při vývoji a ověření nové konstrukce části či celé výhybky z pohledu jízdy kolejového vozidla. Právě problematika interakce vozidla a koleje je specializací, kterou se zabývá tým pracovníků na oddělení kolejových vozidel již přes 20 let.

Výzva pro odborníky z Dopravní fakulty Jana Pernera

Za dopravní fakultu se práci na projektu budou věnovat odborníci z oddělení kolejových vozidel katedry dopravních prostředků a diagnostiky (doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc., prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., Ing. Martin Kohout, Ph.D., Ing. Jakub Vágner, Ph.D., Ing. Petr Voltr, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.) a dále z katedry mechaniky materiálů a částí strojů (prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D., Ing. Aleš Hába, Ph.D.). Pro pracovníky dopravní fakulty je projekt S-CODE výzvou a první příležitostí zapojit se do rozsáhlého evropského výzkumného projektu. Zároveň je nutné ale zdůraznit, že zapojení do tohoto projektu by nebylo možné bez odborných znalostí a zkušeností nabytých při řešení smluvního výzkumu v rámci dlouholeté spolupráce s firmami                         a univerzitami v oblasti interakce vozidlo-cesta, konstrukčních materiálů                 a výhybkových konstrukcí.

Testovat se bude také v laboratořích fakulty v Doubravicích

Projekt, který začal v listopadu 2016, je rozdělen na tři fáze realizace. Úvodní část se týká rešerše současného stavu v dané oblasti řešení, analýzy technických, bezpečnostních a provozních požadavků na výhybkové konstrukce používané v Evropě, které budou určující pro navržené způsoby řešení, a nalezení využitelných technologií   a materiálů, jež budou základem návrhu. Následuje fáze vývoje technického řešení, která zahrnuje oblast konstrukční, materiálovou a oblast simulačních výpočtů vedoucí k získání optimální konfigurace a kombinace dílčích návrhů pro maximalizaci užitných parametrů výhybky. Poslední fází bude reálné zkoušení vybraných navržených konstrukčních uzlů či konceptů a vyhodnocení efektivity plnění výchozích požadavků. V této fázi se počítá se zapojením moderního laboratorního zázemí dopravní fakulty ve Výukovém a výzkumném centru v Doubravicích.

Tým se letos v květnu setká v České republice

Součástí vědeckého týmu jsou tak kromě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice také dvě další české instituce: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a Vysoké učení technické v Brně. Kromě nich má projekt další partnery ze Španělska (Ferrovial Agroman SA, Comsa Sau SA), Rakouska (Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH) a Velké Británie (Loughborough University, Rail Safety and Standards Board Limited). Jednání všech zúčastněných subjektů se zatím konala pouze ve Velké Británii. V květnu letošního roku proběhne jednání v České republice na půdě VUT Brno s prohlídkou DT Výhybkárny a strojírny v Prostějově. Tento výrobní podnik má v projektu klíčovou roli.

Projekt S-CODE je jedním ze čtyř projektů Univerzity Pardubice realizovaných v programu HORIZON2020. Vychází ze stávajících národních a evropských výzkumných projektů (zejména projekt In2Rail, Capacity4Rail a Innotrack).

Název projektu: Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE)

Reg. číslo projektu: 730849

Program: HORIZON 2020, Shift2Rail

Období realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019

Rozpočet celého projektu: 5 mil. EUR

Rozpočet UPa, DFJP: 270 tis. EUR

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět