Univerzita se pyšní dvěma excelentními výsledky vědy. V chemii a historii

14. 12. 2017

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila výsledky hodnocení vědy výzkumných organizací za rok 2016. Univerzita Pardubice figuruje na tomto seznamu hned dvakrát. A to díky svým vědcům a odborníkům z chemie a historie, kteří stojí za dvěma úspěšnými publikacemi. Dostaly se totiž do tzv. II. pilíře, který umožňuje zohlednit opravdu již excelentní výsledky, které vybírají jednotlivé instituce z celé republiky a které posuzují mezinárodní panely.

Jedním z excelentních výsledků vědy za rok 2016 je článek Intramolecularly Coordinated Organotin Tellurides: Stable or Unstable? uveřejněný v prestižním vědeckém časopise Angewandte Chemie International Edition z pera kolektivu autorů – Ing. Marek Bouška, Ph.D., doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D., Ing. Zdeňka Růžičková (Padělková), Ph.D.,  doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kteří za tento úspěch obdrželi i pamětní medaile děkana Fakulty chemicko-technologické.

Dokonalost práce dokládá kvalita časopisu

Odůvodnění panelu znělo přitom jasně: Jedná se o důležitý základní výzkum. Ukazuje, že teluridy cínu jsou zajímavými stavebními kameny pro další řízenou oxidační diverzifikaci k analogům těžkých atomů karboxylových kyselin a příbuzných sloučenin. Hlavním průlomem tohoto článku je popis všech kroků neobvyklé oxidace cínového komplexu elementárním chalkogenem, který se jistě objeví v učebnicích pokročilé anorganické a organokovové chemie nejen kvůli zájmu o fundamentální reaktivitu a vazebné motivy, ale také potenciálnímu použití některých produktů jako jednorázových prekurzorů pokročilých fotoelektronických materiálů. Dokonalost práce dokládá kvalita časopisu Angewandte Chemie-International Edition (poslední IF = 11.709), který patří k jednomu z nejvýznamnějších časopisů z oboru chemie.

Ocenění pro historika Vítězslava Prchala 

Za druhým excelentním výsledkem stojí PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D., z Fakulty filozofické, který je autorem knihy Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750. Autor pojednává o šlechtě z českých zemí na počátku novověku, kdy jiné pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civilních modelů kariér. V centru pozornosti stojí reprezentační potenciál války, zejména pak způsoby, jimiž jej aristokraté dokázali přeměnit v mocný propagační nástroj, dokazující jejich výjimečnost, starobylost a užitečnost. Kniha je prvním českým pokusem spojit dosud málo reflektovanou zahraniční metodologii (nová vojenská historie, kulturní dějiny vojenství) s domácí tradicí výzkumu dějin aristokracie. Ukazuje, že válka jako sociální a kulturní fenomén může být studována v České republice stejně jako kdekoli jinde a že se toto často zanedbávané téma dotýká i zdánlivě nesouvisejících oblastí výzkumu, jako je historie raně novověké aristokracie v Čechách a na Moravě. Ta byla nadále pevně svázána s válkou, když už ne přímou účastí na boji, tak pomocí sdílené mytologie a skupinové identifikace s obrazem hrdinných válečníků, obdařených souborem morálních kvalit a ctností, které tehdejší šlechtu definovaly.

Kniha se stala rovněž vítězem tradičního dotazníku mezi profesionálními historičkami a historiky „Historická kniha roku 2015“, kterou organizuje časopis Dějiny a současnost a je také pozitivně hodnocena v odborných recenzích. Vítězslav Prchal navíc za tuto knihu obdržel v roce 2017 rovněž Cenu rektora za prestižní monografii, kterou si autor převzal na letošních tradičních oslavách 17. listopadu.

V novém roce se můžete těšit na rozhovory s hlavními aktéry těchto excelentních výsledků vědy za rok 2016. Sledujte nás.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět