Fakulta ekonomicko-správní má první piloty

25. 09. 2017

Drony jsou už po několik let součástí výuky geoinformačních technologií na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jsou využívány různě a zároveň v rámci projektů fakulty slouží ke sběru prostorové informace pro studium změn v krajině. Jeden ze svých strojů má fakulta nyní registrovaný a v jejích řadách nově najdeme trojici pilotů, která prošla teoretickým i praktickým přezkoušením.

Při létání s dronem je třeba řídit se legislativou České republiky. Zejména kvůli bezpečnosti platí, že si člověk nemůže létat, kde se mu zachce. Při používání dronu pro vědecké nebo komerční práce je třeba, aby byl registrovaný pilot i jeho stroj. Proto se v úterý 22. srpna doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D., Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., a doktorand Ing. Miroslav Pásler, všichni z Ústavu systémového inženýrství a informatiky, stali prvními piloty letadel bez pilota Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Závěrečné praktické zkoušky složili pod dohledem inspektorů z Úřadu pro civilní letectví na modelářském letišti Sobínka v Praze. Součástí zkoušek bylo i ústní přezkoušení a písemné testy.

Z trojice dronů je registrovaný zatím jeden

Ve své flotile dronů má Fakulta ekonomicko-správní registrovaný první stroj, a sice Tarot 690. Kromě něho jsou na fakultě k dispozici ještě dva další stroje – Phantom 2 a Phantom 3. Ústav systémového inženýrství používá tyto drony především pro demonstraci snímkování, zpracování snímků a monitoring objektů fyzicko-geografické a socioekonomické sféry. Fakulta ekonomicko-správní používá drony také při své propagaci, například při dnech otevřených dveří, na vzdělávací akci GIS DAY nebo na akcích určených k popularizaci vědy. Věřím proto, že výuka bezpilotních systémů v rámci výuky geoinformačních technologií bude podporována fakultou i nadále a přiláká další zájemce o studium, jako tomu bylo i v minulých letech.

Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět