Profesor Petr Vorel jako kmotr nové knihy o J. A. Komenském ve výtvarném umění

12. 04. 2017

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydala nedávno mimořádnou publikaci představující Jana Amose Komenského v českém a světovém výtvarném umění. Jejího křtu se zúčastnili i děkan Fakulty filozofické profesor Karel Rýdl a prorektor naší univerzity profesor Petr Vorel, který knihu přítomným představil. Spolu s ním se role kmotra ujala také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

V dějinách světového myšlení a pedagogiky není mnoho autorů, kteří svým dílem obsáhli tak širokou paletu témat a trvale vyvolávali takový zájem jako Jan Amos Komenský (1592−1670). Čím více let uplynulo od doby, kdy žil, tím hlouběji jeho odkaz zasahuje moderní společnost a je až zarážející, jak je Komenského dílo i ve 21. století aktuální.

Jeden obraz s Komenským řekl lidem více než řada vět

V nejtěžších dobách českého národa se stal světlem, které povznášelo mysl, ale také posilovalo odvahu vzdorovat zlu a násilí. Stal se symbolem, který je v moderní době s odstupem staletí přitažlivý pro širší společnost i pro výtvarné umělce – a ti prostřednictvím této osobnosti vyjadřují svůj postoj ke vzdělání, kultuře a humanitě. Někdy jeden obraz s Komenským řekl lidem mnohem více než řada vět. 

Kniha Markéty Pánkové poprvé souhrnně předkládá historii zobrazování Jana Amose Komenského od roku 1642 do současnosti v jednotlivých výtvarných oborech a technice zpracování. Ukazuje, jaké poklady lze nalézt v paměťových institucích – muzeích, památnících, galeriích, knihovnách nebo v archivech v České republice a zahraničí.

Přehlídka vybraných obrazů

V knize nejsou zaznamenána veškerá díla, ale podchycená dokumentace je natolik široká, že umožňuje naznačit trend výtvarného zobrazování J. A. Komenského. Pomocí obrazů, soch, ilustrací, medailí, školních obrazů a jiných artefaktů více či méně hodnotných pomáhali připomínat Komenského jako pedagoga, filosofa, teologa, literáta, skladatele či historika.

V knize čtenář nalezne řadu obrazů skvělých malířů nejen z českých zemí – například Brožíka, Alše, Švabinského, Muchy, Čermáka, Borna aj., ale i ze zahraničí – Glovera, Hollara, Crosse, Nouala, de Passe, Rembrandta, Ovense, Gregora aj. Ponořit se do nich můžete v obrazové příloze 268stránkové knihy, která je opatřena autorským i zeměpisným rejstříkem.

Více informací o knize Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění se dočtete zde.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět