Instituce spojily síly: Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů

26. 04. 2017

Přes stovku účastníků přilákala do prostor Auly Univerzity Pardubice konference Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů. Zástupci univerzit, regionálního školství i aktéři místního rozvoje a samosprávy přispěli do diskuse a shodli se na tom, že bez vzájemné spolupráce a informovanosti zlepšit život v regionu jednoduše nejde. A tak hovořili o inovativních přístupech, akčních plánech a vzdělávání.

Na uspořádání konference na půdě univerzity 6. dubna spolupracovala Fakulta ekonomicko-správní, Místní akční skupina Železnohorský region a Institut evropských regionů, byla tematicky rozdělena do tří částí.

Každodenní život regionů

Hosty konference přivítala nejdříve děkanka Fakulty ekonomicko-správní Romana Provazníková a následně se přešlo k úvodní části, která se zaměřila na „Inovativní přístupy v regionu“. Zástupkyně MAS Železnohorský region Kateřina Korejtková přiblížila auditoriu principy bioekonomiky a modely spolupráce jednotlivých subjektů v každodenní praxi života regionů. V dalším průběhu zástupci fakulty Jan Mandys a Martin Maštálka představili průběžné výsledky mezinárodního projektu ERDI – Empowering Regional Development and Innovation.

Ve druhé části konference vystoupily zástupkyně organizujících tvorbu a implementaci Místních akčních plánů pro vzdělávání (Kateřina Korejtková – MAS Železnohorský region, Iva Svobodová – Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., a Radana Šasková, MAS Pošumaví), které seznámily účastníky se specifiky spolupráce regionálních aktérů na tvorbě strategických dokumentů.

Regionální spoluprací ke vzdělávání

V závěrečné části, nazvané Vzdělání a praxe, představily své organizace a jejich regionální spolupráci v rámci výukových aktivit zástupkyně Technické akademie Erwina Junkera, Zdeňka Kulhánková, a ředitelka SO3 a SOUT Třemošnice Jana Sýkorová.

Skladbou příspěvků konference svedla dohromady zástupce univerzit, regionálního školství, aktérů místního rozvoje a také samosprávy. Jejich vzájemná informovanost a spolupráce jsou základním předpokladem k úspěšnému rozvoji regionu nejen na poli vzdělávání. Z tohoto pohledu a z ohlasů účastníku lze setkání považovat za úspěšné.

Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
Ústav regionálních a bezpečnostních věd


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět