Univerzita Pardubice se podílela na připomenutí díla rodu Vokolků

6. 06. 2017

Rytířské sály pardubického zámku patřily ve středu 17. května připomínce odkazu pardubické rodiny Vokolkových ve městě, v regionu i za jeho hranicemi. Historické sály hostily konferenci nazvanou S iniciálami V. V. s podtitulem Jméno Vokolek v české kultuře 20. století, která v rámci „vokolkovského jara 2017“ přiblížila celkovou šíři kulturně-uměleckého dědictví nepřehlédnutelné pardubické rodiny.

Konferenci uspořádala Univerzita Pardubice – v zastoupení Fakulty filozofické se na organizaci podílel doktor Ivo Říha z katedry literární kultury a slavistiky a se svým příspěvkem vystoupil docent Pavel Panoch z ústavu historických věd – společně s Památníkem národního písemnictví, Východočeským muzeem Pardubice a Pardubickým krajem.

Jeden okamžik rodu Vokolků

Ze značného tvůrčího rozmachu příslušníků rodiny, jenž zahrnuje výtvarnou, tiskařskou i literární činnost v různých dílech napříč několika generacemi, vyplynulo široké mezioborové rozpětí příspěvků. Referáty ryze odborného charakteru byly navíc doplněny osobními vzpomínkami, k nimž přispěli především rodinní příslušníci. Archeolog Vít Vokolek vzpomněl na mládí a dospívání v tvůrčím prostředí rodinné tiskárny a básník a výtvarník Václav Vokolek promluvil o duchovním propojení čtyř sourozenců Vokolkových.

„Jestliže rod chápeme jako souhrn pokrevních příbuzných pocházejících od jednoho předka, a to současných, i minulých,“ podotkl na konferenci Václav Vokolek, syn spisovatele Vladimíra Vokolka a vnuk zakladatele pardubické tiskárny Václava Vokolka, „pak se na dnešní konferenci chceme zabývat pouze jedním okamžikem rodu, jehož minulost je značně nečitelná. Gens, který je středem našeho zájmu, sestává vlastně z jedné rodiny a je odvozen od pardubického majitele tiskárny Václava Vokolka a jeho čtyř dětí. Všichni byli, i jejich otec, výjimeční lidé. Spojuje je pevný úhelný kámen. Práce. Tvorba. Nepřízeň osudu je pro všechny dobrou iniciací. Proto byla jejich umělecká výpověď tak nekompromisní a pevná.“

Vzpomínky ve fotografiích i filmu

Příspěvky Pavla Panocha a Věry Doležalové se opíraly o historii vokolkovské tiskárny od předválečných let až do její likvidace v roce 1950. Petr Jindra a Václav Pospíšil hovořili o výtvarném díle Vojmíra Vokolka, Jan Šulc o jeho poezii. Hana Vaníčková představila pozůstalost Vlastimila Vokolka zachovanou ve sbírkách Památníku národního písemnictví. O obrazový doprovod programu se postaral Jan Adamec komentující svoje fotografie několika Vojmírových výstav, podobně jako Petr Kotyk, který u této příležitosti představil v premiéře film Knihovna básníka a výtvarníka Václava Vokolka natočený ve spolupráci s Bedřichem Ludvíkem. Marie Tichá připomněla osobní zkušenost s básníkem Vladimírem Vokolkem a Věra Matoušová ke vzpomínání přispěla stylizovaným dopisem sestře Květě Vokolkové. Několik referátů (např. pojednání Petra Šrámka) rovněž poukázalo na možnosti dalších edičních počinů z rozsáhlého díla rodu Vokolků; některé z nich se v současnosti připravují.

Výstava Václava V.: Svědci

Konference se zúčastnilo okolo šedesáti pozvaných hostů z řad rodiny, blízkých přátel, zástupců pardubických kulturních a vzdělávacích institucí a odborníků. Mezi hosty vystoupili s úvodním slovem rovněž vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek, jako zástupce Památníku národního písemnictví Lukáš Prokop a za Univerzitu Pardubice prorektor Petr Vorel a děkan Fakulty filozofické Karel Rýdl.

Vernisáž díla Václava Vokolka s názvem „Svědci“ v galerii Art Space NOV se konala ve večerních hodinách po skončení konference. Závěr výstavy na konci června bude završením akcí „vokolkovského jara 2017“ připomínajícího rod, jehož dílo bylo dlouhodobě buď opomíjeno, nebo aktivně vymazáváno z českého kulturního obzoru; jeho nonkonformita se v uplynulých desetiletích stávala mnohokrát terčem „spravedlivého hněvu pracujícího lidu“ či politického establishmentu různých úrovní.

Petice za expozici díla v Bystřici

Bohužel se tak děje dodnes. Konference S iniciálami V. V. se neplánovaně a zcela spontánně stala místem vzniku petice za zachování expozice díla Vojmíra Vokolka Zpěv z potopy na zámku Bystřice pod Hostýnem. Tato petice byla adresována hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi. Na základě rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem má být totiž tamní expozice odstraněna. Proti její likvidaci se v petici vyjádřilo bezmála sto účastníků konference. V současné době se čeká, jak se k věci postaví vedení Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem na základě jednání hejtmana vedeného se starostou města.

Další informace k Vokolkovým a Poctě tomuto uměleckému rodu z Pardubic najdete na webu vokolkovi.cz.

Jaro 2017 zasvětilo město Pardubice připomínce významu Vokolků díky prvotnímu impulzu pamětníků z Klubu přátel Pardubicka, kteří chtěli rod navrátit do širšího povědomí veřejnosti. Připomínkové akce zahájily v březnu výstavy, poslední z celkem čtyř expozic skončí v červnu. Vokolkovskou kulturní stopu a uplynulou konferenci ještě oživí v roce 2018 plánovaná knižní publikace vydaná Památníkem národního písemnictví ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Odkaz rodiny by měla od roku 2020 připomínat expozice v nově zrekonstruovaných domech na Příhrádku.

Mgr. Kateřina Korábková, doktorandka oboru Historie FF
Aneta Plšková, studentka oboru Historicko-literární studia FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět