První ročník konference MEMPUR byl pro Fakultu chemicko-technologickou úspěšný

21. 06. 2017

V týdnu od 29. 5. do 1. 6. se uskutečnil první ročník národní konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2017“. Pořádala ji Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, v jejichž prostorách se konference konala. Do Pardubic se tak sjelo více než sto odborníků, mezi nimiž si velmi dobře vedly také studentky domácí fakulty. Získaly ocenění za nejlepší přednášku a cenu děkana.

V průběhu tří dnů zaznělo v posluchárnách Fakulty chemicko-technologické 45 přednášek rozdělených do pěti sekcí. Ty byly doplněny o dalších 35 odborných posterů. Diskutována byla například problematika přípravy nových typů membrán, resp. modifikace povrchu standardních typů membrán, zazněly i příspěvky věnované modelování, metodám intenzifikace a novým aplikacím tlakových membránových procesů, trendům a vizím v oblasti separace plynů a par, čištění směsí plynů zakotvenými kapalnými membránami, nebo celé řadě provozních parametrů elektromembránových procesů a jejich využití v nových aplikacích.

Nejlepší přednášku měla pardubická studentka

Součástí vědeckého programu konference, které se zúčastnilo více jak 120 odborníků z vysokých škol, ústavů AV ČR a z praxe, bylo také ocenění nejlepších příspěvků, které udělovala komise složená z členů vědeckého výboru konference. Ceny byly předány v průběhu závěrečného ceremoniálu. 

Oceněnou nejlepší přednáškou konference se stal příspěvek nazvaný Využití membránových procesů v pivovarnictví, který přednesla Karolína Jastřembská z domácí Fakulty chemicko-technologické (FChT) Univerzity Pardubice. 

Dále bylo oceněno pět posterů:

- Pavlína Andrýsková (UP Olomouc) – Modifikace membránových a filtračních materiálů kovovými nanočásticemi v poloprovozním rozsahu.
- Miroslav Kludský (VŠCHT Praha) – Vliv modifikace funkčních skupin Nafionu na jeho pervaporační vlastnosti pro separaci směsí methanol – dimethyl karbonát.
- Ondřej Michálek (VŠB-TU Ostrava) – Využití mikrofluidiky serpentinového kanálu při konstrukci membránových rozdělovačů.
- Marek Vondra (VUT Brno) – Spojení membránových metod a vakuového odpařování pro zahušťování digestátu z bioplynových stanic.
- Jiří Ečer (MemBrain s.r.o.) – Úprava pH kyselé syrovátky pomocí elektrodialýzy s bipolárními membránami.

Cena děkana putovala rovněž do Pardubic

Cenu děkana FChT UPa za nejlepší přednášku, za příspěvek Využití nanofiltrace pro odstraňování zinku z průmyslových odpadních vod, obdržela Veronika Kočanová, studentka doktorského programu Chemické a procesní inženýrství domácí fakulty. 

Rektor VŠCHT Praha ocenil Marka Lanče a jeho přednášku Analýza sorpce plynů v polymerech s velkým volným objemem: Polymery s vnitřní mikroporozitou (PIM).

Cenu Inovace ÚChP AV ČR, v.v.i. získal Michal Žák za Čištění surového bioplynu na kvalitu biometanu pomocí membránové technologie dutých vláken.

Diskuse nad postery i mimo ně

V rámci společenského programu se delegáti konference mohli zúčastnit pěšího výletu na Kunětickou horu, který byl však ovlivněn nepřízní počasí. Na pěší procházku se nás vydalo pouze několik, ale všichni jsme se sešli v prostorách Restaurace Pod Kunětickou horou a užili si společný úterní večer. Ve středu 31. května se konala posterová sekce, která plynule přešla ve večerní raut, což umožnilo pokračování diskusí vzniklých v průběhu prezentace posterů. Odborníci si nejen vyměňovali aktuální informace z výzkumu, vývoje a aplikací jednotlivých oborů, ale byly také diskutovány další směry jejich vývoje.

Na závěr bychom rádi všem účastníkům konference poděkovali za jejich zájem a sponzorům a partnerům za jejich podporu.

Ing. Hana Jiránková, Dr.
Ústav environmentálního a chemického inženýrství FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět