Do Pardubic zavítal odborník na etiku David Levy z univerzity v Edinburghu

4. 09. 2017

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka, které vzniklo na Katedře filosofie Fakulty filozofické, pozvalo na půdu univerzity zajímavé osobnosti. Setkat se s nimi a zavítat na jejich přednášky jste mohli i vy. Vyslechnout jste tak například mohli přednášku Davida Levyho, odborníka na etiku a morální filosofii z University of Edinburgh, který se studenty a dalšími zájemci rozebral téma etické kategorie spoluúčasti.

David Levy se věnuje zejména povaze morálního porozumění, nicméně mezi jeho odborný zájem patří také dílo Platóna a Wittgensteina. V přednášce pro katedru filosofie nazvané Complicity, Condemnation and Judgement se Levy zabýval etickým problémem spoluúčasti na konání zla. Stěžejní byl pro něj příklad Benjamina Murmelsteina (1905–1989) – jednoho z židovských vedoucích koncentračního tábora Terezín, který může být obviněn z toho, že v rámci své role spolupracoval s nacisty (podobné obvinění vůči němu vznesla např. Hannah Arendtová ve svém slavném spise Eichmann v Jeruzalémě).

Seznamoval s židovstvím a jeho historií

Murmelsteinova role je přinejmenším ambivalentní. Předtím než se stal starším v Terezíně, byl jedním z vedoucích členů vídeňské židovské organizace, která ještě před válkou a na jejím počátku zprostředkovávala židům emigraci do zahraničí. Nejen svou činností, ale také tím, že se sám rozhodl neemigrovat, se podílel na záchraně desetitisíců životů. Nicméně již při této aktivitě byla nutná spolupráce s nacisty – Murmelstein se tak často dostával do blízkého kontaktu s Eichmannem, kterému podával pravidelné reporty a seznamoval ho mj. i s židovstvím a jeho historií. Pozice, kterou zastával Murmelstein v Terezíně, tak byla vyústěním i jeho aktivit z dřívější doby.

Levy na začátku své přednášky provedl rozlišení mezi slabou a silnou spoluúčastí (complicity). Pokud by byl Murmelstein silně spoluúčasten, musel by podle Levyho sdílet záměr nacistů – tj. vyhladit všechny Židy včetně sebe samého. Přestože Murmelstein se podílel na vedení koncentračního tábora, je tak možné ho obvinit pouze ze slabé spoluúčasti, kterou lze stručně definovat jako nebránění zlému.

Život v táboře je jako strastiplný pochod

Levy přirovnal život v terezínském koncentračním táboře ke strastiplnému pochodu, u kterého není jasné, kdy skončí. Všem pochodujícím stále hrozí likvidace, ale nikdo z nich se nemůže zastavit – kdyby se tak stalo, znamenalo by to okamžitou smrt. Levy ukazuje, že Murmelsteinovy aktivity, které vyvíjel jako jeden z  terezínských židovských starších,  mu umožnily zmírnit utrpení tohoto pochodu s vyhlídkou, že alespoň někteří mají šanci dojít až na konec a přežít. Podle Levyho tak Murmelstein nemůže být obviněn ani ze slabé spoluúčasti s nacisty, protože v situaci, kdy on a ostatní příslušníci jeho národa jsou vydáni napospas nesmírné moci nacistického aparátu, nemá žádný smysl odporovat. V extrémních situacích, jako byl holokaust, tak nejde podle Levyho pojem spoluúčasti aplikovat vůbec.

Levy (spolu s Murmelsteinem) uzavírá: Murmelstein nemůže být souzen (judge) z právního hlediska, ale přesto může být odsouzen (condemned), protože sehrál svoji roli při něčem strašlivém. Levy tak poukazuje na rozličný význam těchto pojmů v němčině – zatímco Urteil je spojený s rozumem a má právní konotace, Verurteil pak s veřejným odsouzením a zatracením, které je spojeno s údělem, který je nucen člověk nést.

Mgr. Vojtěch Janů
doktorand katedry filosofie FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět