Řešitel projektu ERC profesor Schoenmakers zahájil výuku na katedře analytické chemie

2. 03. 2017

Fakulta chemicko-technologická přivítala na začátku letního semestru významnou zahraniční návštěvu. Studenti a další zájemci měli možnost vyslechnout přednášku nizozemského profesora P. J. Schoenmakerse z University of Amsterdam. Zúčastnil se také organizační schůzky k největší světové konferenci zabývající se kapalinovou chromatografií a příbuznými separačními a detekčními technikami, která se poprvé uskuteční v České republice.

Separační metody patří mezi nejčastěji využívané analytické nástroje nejen při řešení výzkumných úkolů, ale také při rutinní analytické praxi v komerčních laboratořích. Stejný název nese také stěžejní předmět specializací Analytická chemie a Hodnocení a analýza potravin, v rámci něhož se studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia dopodrobna seznámí s teoretickými základy, instrumentací a aplikačními možnostmi separačních metod. Při letošním zahájení výuky tohoto předmětu měli studenti jedinečnou příležitost zhlédnout přednášku významného zahraničního odborníka profesora P. J. Schoenmakerse z nizozemské University of Amsterdam nazvanou „Separation of high-molecular-weight analytes by one-, two-, and three-dimensional LC techniques“. Právě výzkum v oblasti analytických separačních technik se zaměřením na vícerozměrné separace je hlavní náplní vědecké práce profesora Schoenmakerse.

Nizozemský profesor má stejné ocenění jako náš profesor Jandera 

Profesor P. J. Schoenmakers je absolventem Technické univerzity v Delftu, doktorský titul získal pod vedením prof. L. de Galana (Delft, Nizozemsko) a prof. B. Kargera (Boston, MA, USA). V průběhu své profesní kariéry působil nejen v akademické sféře, ale také v průmyslu ve společnostech Philips (Eindhoven, Nizozemsko) a Shell (Amsterdam, Nizozemsko a Houston, TX, USA). Za své dlouholeté působení v oboru separací mu byla udělena řada prestižních ocenění. Za všechny lze jmenovat International Society for Separation Science CASSS Award v roce 2016, Csaba Horváth Memorial Award od Maďarské společnosti pro separační vědy, Knox Medal od Britské Královské Společnosti v roce 2014 a Chromatographic Society Martin Medal v roce 2011 – nositelem tohoto ocenění z roku 2015 je také profesor Pavel Jandera působící na katedře analytické chemieV roce 2016 získal prestižní projekt Evropské výzkumné rady (European Research Council Advanced grant) s názvem „STAMP – Separation Technology for A Million Peaks“. Je editorem prestižního analytického časopisu Journal of Chromatography A a člen stálého vědeckého výboru největší světové série symposií HPLC v oblasti chromatografie.

Profesor se zapojil do příprav červnového symposia

Katedru analytické chemie na Univerzitě Pardubice profesor Schoenmakerse navštívil v rámci přípravy dalšího ročníku symposia HPLC 2017, které se uskuteční v Praze ve dnech 18. – 22. června 2017 v Kongresovém centru Praha. Detailní informace je možné najít na internetových stránkách konference HPLC

Hlavním cílem návštěvy byla také tvorba předběžného programu symposia, což bylo úspěšně realizováno v průběhu celodenní schůze společně s předsedajícími konference profesorem Michalem Holčapkem z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické a doktorem Františkem Foretem z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně.

Setkání HPLC s významnými vědci je i pro studenty

Pro české účastníky s členstvím ve Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci nebo odborné skupiny Chromatografie a elektroforézy v České společnosti chemické je připravena mimořádná sleva při včasné registraci ve výši 25 %, aby byla usnadněna účast českých zájemců o tento obor. Výrazně zvýhodněné podmínky jsou poskytovány též všem studentům. Symposium HPLC 2017 v Praze, pořádané poprvé v 45leté historii této série symposií v České republice, je jedinečnou příležitostí pro setkání s významnými vědci působícími v oboru separačních věd, se zástupci firem a k prezentaci výsledků vlastního výzkumu.

doc. Ing. Petr Česla, Ph.D., prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Katedra analytické chemie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět