V Pardubicích probírali odborníci mikrobiologii potravin

23. 10. 2017

Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně společně pořádají pravidelná setkání v oblasti mikrobiologie. K probírání aktuálních otázek týkajících se především mikrobiologie potravin se tentokrát vydali na půdu Fakulty chemicko-technologické, která se ujala organizace. Témat ke společné diskusi bylo hned několik.

Účast na pardubickém mikrobiologickém setkání nazvaném Aktuální problematika mikrobiologie potravin byla poměrně hojná. Do Pardubic přijelo ve dnech 21. až 22. září celkově 45 účastníků a se zajímavými příspěvky vystoupilo hned 12 z nich. Byla diskutována témata tradiční potravinářské mikrobiologie, jako jsou bakteriologická kvalita mletých mas z tržní sítě, mikroorganismy v raw sušenkách. Dále jsme se dotkli mikrobiální produkce biogenních aminů v potravinách, perzistence listerií ve výrobnách sýrů, probrali jsme biofilmy nebo metody desinfekce a sanitace.

Zaujala raw strava

A probíraly se i nové nástroje pro identifikaci bakterií (FTIR, MALDI-TOF). Velmi zajímavý byl příspěvek věnovaný identifikaci bakterií rodu Asaia v ochucených nealkoholických nápojích. Nejvíce diskutujících se přihlásilo k příspěvkům Ing. Brožkové a doc. Červenky, které se týkaly kvality tzv. raw potravin, tedy potravin zpracovaných při maximální teplotě pouhých 45 °C.

Účast na semináři obnovily rovněž firmy nabízející laboratorní materiál a kultivační média. V Pardubicích novinky v mikrobiologii prezentovaly firmy Merck, Čaderský-Envitek a BIOING.

Další témata a problémy pak budou odborníci diskutovat na plánovaném setkání potravinářských mikrobiologů opět v únoru 2018. Tentokrát vyrazí na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. 

Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.
Katedra biologických a biochemických věd FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět