Úspěšné ERC granty se řeší i na naší univerzitě. Díky dvojici špičkových chemiků

18. 04. 2017

Profesor Michal Holčapek a doktor Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice patří k prestižní skupině českých vědců, kteří kdy uspěli a získali finanční podporu na svůj vědecký výzkum v ERC programech Evropské výzkumné rady nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Své projekty proto nedávno představili na akcích pořádaných u příležitosti 10letého výročí Evropské rady pro výzkum.

Pátým rokem řeší svůj projekt hraničního výzkumu zaměřený na včasné odhalení rakoviny prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. Včasná diagnóza rakoviny totiž zásadním způsobem zvyšuje šanci pacienta na přežití a současně může snížit vedlejší efekty použité léčby. A tak jeho tým hledá a zkoumá lipidové biomarkery. Zaměřuje se přitom na typy rakoviny s vysokou úmrtností a bez spolehlivého screeningového programu, jako tomu je například u rakoviny plic, prostaty, ledvin či slinivky.

Zkoumá biologické vzorky nádorů i zdravých tkání

Cílem komplexního přístupu lipidového profilování je nalezení molekul lipidů s výrazným zvýšením či snížením koncentrace v biologických vzorcích vyoperovaných nádorů ve srovnání se sousední normální tkání, a zejména krve a moči pacientů trpících rakovinou v porovnání se zdravými dobrovolníky.

„V současné chvíli zpracováváme výsledky výzkumu rakoviny ledvin. Máme vyhodnocenou sérii téměř 200 vzorků, u nichž jsme schopni rozlišit rakovinný nádor. Při určení správnosti se díky analytickým metodám a statistickému vyhodnocení blížíme hranici 90 %. Pro další závěry jsou to velmi slibné výsledky,“ hodnotí poslední úspěchy profesor Holčapek z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické. V našich závěrech zohledňujeme pohlaví, věk a další faktory a pracujeme na tom, aby se toto rozlišení podařilo ještě zlepšit. Je to ale velmi obtížné. Ověřujeme funkčnost statistických modelů, pokud by se ukázaly jako vhodné a použitelné, mohli bychom je aplikovat na vybrané části populace. Vyvíjené metody současně používáme na tělní tekutiny.“ Výsledky vypadají slibně, ale stále mají před sebou mnoho práce. „Zanedlouho nás čeká analýza zaslepeného souboru vzorků plazmy a moči, což by mělo prověřit použitelnost vypracované metodiky pro neznámé vzorky,“ doplňuje profesor Holčapek.

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., získal na svůj projekt „Hmotnostní spektrometrie při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny“ (MASSCAN) podporu ve výši 45,5 milionu korun v českém programu ERC CZ, který navazuje na ERC program vyhlašovaný Evropskou výzkumnou radou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jím podporuje projekty hraničního výzkumu, které uspěly ve výběrových řízeních organizovaných Evropskou radou pro výzkum a byly ohodnoceny nejvyšším hodnocením „A“, ale nebyly financovány přímo z rozpočtu Evropské rady pro výzkum z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných na danou výzvu.

Nová generace fotovoltaických článků

O rok později získal grantovou podporu na svůj pětiletý projekt také chemik Dr.-Ing. Jan Macák, současně držitel prestižní Ceny Neuron pro vědce do čtyřiceti let za rok 2015. Ten své bádání zaměřil na novou generaci hybridních fotovoltaických článků – „Towards New Generation of Solid-State Photovoltaic Cell: Harvesting Nanotubular Titania and Hybrid Chromophores“ (CHROMTISOL) – a od ERC získal finanční podporu v hodnotě 45 milionů korun.

Multidisciplinární projekt Jana Macáka přináší nový koncept solárních článků, který kombinuje nanotrubice oxidu titaničitého s vhodnými anorganickými a organickými chromofory, přičemž toto spojení má vést k účinné konverzi solární energie na energii elektrickou. Projekt má za cíl také vyvinout vhodné depoziční metody pro precizní povrchové úpravy nanotrubic s cílem rozšířit jejich aplikační využití. Projekt se zabývá materiály a procesy hned z několika různých disciplín a oborů materiálového inženýrství, anorganické chemie, organické chemie a fyziky, které nebyly doposud v tomto komplexním pojetí zkoumány a vyzkoušeny. Díky své mutlidisciplinaritě a komplexnosti umožní spolupráci týmu necelé desítky mladých vědců a technických pracovníků s tím, že se očekává též významná spolupráce s několika zahraničními výzkumnými institucemi.

Více o projektu CHROMTISOL Dr.-Ing. Jana Macáka se dočtete zde.

Týden ERC také v Česku

V České republice připomněly 10leté výročí Evropské rady pro výzkum dvě akce, které pořádalo Technologické centrum AV ČR. Ve středu 15. března se ve spolupráci s Univerzitou Karlovou konala výroční konference nazvaná 10 Years of Excellent Ideas v Praze, na níž svůj úspěšný projekt představil právě držitel ERC Starting grantu doktor Jan Macák. O den později ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně pořádali regionální den ERC, kde svůj projekt zhodnotil i profesor Michal Holčapek, jenž je držitelem ERC CZ grantu.

Od 13. do 19. března se v řadě zemí Evropské unie na oslavu 10letého výročí Evropské rady pro výzkum uskutečnilo na 140 akcí – konferencí, diskusních stolů či popularizačních akcí – s cílem propagovat ERC a výsledky projektů špičkového badatelského výzkumu.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět