Vědecká společnost The Comenius Academic Club se letos sjela do Litomyšle

17. 07. 2018

Česko - americká vědecká společnost The Comenius Academic Club se sešla v měsíci červnu v Litomyšli. Třídenní setkání bylo plné zajímavých odborných přednášek a čeští i zahraniční hosté diskutovali o výzkumech v oblasti medicíny i historických státních osmičkových výročích.

Vědecká společnost pořádá svou mezioborovou konferenci každý rok, střídavě v USA a v České republice. Na americké straně je tradičně místem těchto setkávání Bohemian National Hall na newyorském Manhattanu, na české straně je spolupořadatelem Univerzita Pardubice. Čeští hostitelé vybrali pro letošní setkání prostředí krásného východočeského města Litomyšle, konkrétně prostory Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Propojení exaktních a humanitních věd

Mezioborovou konferenci zahájil multidisciplinární blok, jenž byl tradičně věnovaný přírodním vědám, konkrétně genetice, medicínským výzkumům a nanotechnologiím. Hovořilo se také o málo známém světě mikroskopických organismů (tzv. protist), nalézajících se na rozhraní rostlinné a živočišné říše.

„Humanitní vědy tentokrát zaměřily svou pozornost na letošní »osmičková« výročí, a to jak formou nejnovější vědecké historické analýzy přelomových událostí let 1918, 1938, 1948 a 1968 v našich dějinách, tak i formou autentických vzpomínek významných osobností z domácího prostředí i z exilu,“ přiblížil program humanitní sekce prorektor pro vědu a tvůrčí činnost profesor Petr Vorel.

Díky tomu, že letošní ročník konference hostila litomyšlská Fakulta restaurování, bylo možné jeden blok vědecké diskuse zaměřit i na otázku restaurátorských technologií, v jejichž případě dochází právě k zajímavému průniku přírodních, technických a humanitních věd. „Referáty, které zazněly v závěrečném dni konference, propojily exaktní vědy s uměním a byly věnovány oblastem konzervace hmotného kulturního dědictví, například fondům historických knihoven či české gotické deskové malby,“ řekl docent Pavel Panoch z Ústavu historických věd Fakulty filozofické.

Diskuze o genetice i přelomových událostech

Zajímavým tématem byla otázka využití genetiky v lékařském výzkumu USA, kterou prezentoval Jai Radhakrishnan, profesor newyorské Columbia University. Mezi pamětníky, kteří interpretovali svoje osobní prožitky významných osmičkových mezníků, výrazněji vynikli dva účastníci.

„Jedním z nich byl Antonín J. Liehm, publicista a reformní politik Pražského jara, který v pařížském exilu založil a vydával mezinárodní kulturní revui Lettre Internationale. Největší pozornost publika si získal biofyzik světového formátu profesor Mojmír Petráň, asi jediný ze současných českých vědců, který jako člen partyzánské skupiny se zbraní v ruce koncem druhé světové války bojoval proti nacistickým okupantům,“ připomněl účast významných hostů profesor Vorel.

Comenius Academic Club také každoročně věnuje pozornost vývoji a aktuálnímu stavu hodnocení vědy a výzkumu v České republice, což bylo téma zvláště zajímavé v letošním roce, kdy probíhá první fáze implementace nové metodiky hodnocení výzkumných organizací. Diskuse, která se týkala nynějšího stavu a perspektiv hodnocení vědy a výzkumu v České republice, se účastnili i profesor Jiří Drahoš, dřívější předseda Akademie věd ČR, a profesor Petr Dvořák, první místopředseda stávající Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

V příštím roce bude The Comenius Academic Club zasedat v USA. „Jedním ze zvažovaných nosných témat je například otázka dobrovolných či nucených migrací ve světovém měřítku, a to nejen v kontextu historickém, sociálním či náboženském, ale také politickém a ekonomickém,“ dodal profesor Vorel.

Univerzitu Pardubice spojuje s vědeckou společností The Comenius Academic Club partnerství již řadu let. První setkání se uskutečnilo v červnu 2013 v New Yorku, konferenci tehdy ovládla osobnost reformátora pedagogiky a náboženského myslitele J. A. Komenského, k jehož odkazu se také pořádající společnost hlásí. V červnu 2014 hostila Univerzita Pardubice a její Fakulta filozofická konferenci na pardubickém zámku a v  roce 2015 organizovala výroční konferenci americká strana opět v Bohemian National Hall v New Yorku. V roce 2016 jednali členové klubu v Kutné Hoře v prostorách Dačického domu. A v loňském roce se vrátilo pořadatelství opět za oceán.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Fakultou filozofickou


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět