Co spojuje Pardubice, Šanghaj a Tchaj-pej? O spolupráci ví své antropolog Adam Horálek

22. 03. 2018

Už tři roky pardubická katedra sociální a kulturní antropologie rozvíjí spolupráci se dvěma tchajwanskými univerzitami – Soochowskou univerzitou v Tchaj-peji a NationalDongHwa University v Chua-lienu na východě ostrova. Nově k nim přibyla i Východočínská univerzita politických studií a práva v Šanghaji. A v příštích dnech zavítají jejich akademici a studenti k nám do Pardubic.

Co tchajwanskou delegaci přivádí do Pardubic?

Ve dnech 28. až 30. března tohoto roku zavítá na Univerzitu Pardubice početná delegace učitelů a studentů z Tchaj-peje a Šanghaje, aby se účastnila společné trilaterální studentské konference. Pořadatelem a hostitelem akce je i letos naše Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické.

Kolikrát jste se s tchajwanskými kolegy už vzájemně navštívili?

Tato spolupráce započala na podzim roku 2015 a do dnešních dnů generovala již přes šest vzájemných návštěv mezi akademickými pracovníky i mezi studenty. Blížící se, v pořadí sedmá návštěva přináší hned dvě novinky. Jedná se o zatím nejpočetnější delegaci, která je tvořena jak akademiky a studenty Soochowské univerzity, tak nově i partnerské Východočínské univerzity politických studií a práva v Šanghaji. Obě delegace celkem čítají 46 členů a pobudou v kampusu Univerzity Pardubice tři dny.

Jak dlouho s tchajwanskými univerzitami spolupracujete?

Mezi naší katedrou sociální a kulturní antropologie, Katedrou sociologie Soochowské univerzity a Katedrou tchajwanských a regionálních studií NDHU vznikl na první pohled zvláštní, ale po bližším prozkoumání velmi smysluplný, plodný a úspěšný trojúhelník. Vše začalo v září 2015, kdy jsem poprvé hostoval jako přednášející na NDHU v Chua-lienu. Dlouhodobé přátelství s místní kolegyní prof. Lin vedlo k rozvinutí spolupráce na akademické úrovni. Katedry následně společně začaly připravovat mezinárodní projekt.

O jaký projekt šlo?

Zaměřili jsme se na studium státních politik vůči původním obyvatelům a etnickým menšinám. Chtěli jsme srovnat vývoj na Tchaj-wanu a v Česku po roce 1989. Může se to možná zdát jako umělé srovnávání, ale Tchaj-wan a Česko mají ve své nedávné historii mnohé společné momenty.

Můžete je přiblížit?

Konec 80. let je ve znamení demokratizace, počátek 90. pak v duchu objevování svobod a mnohdy nepříjemné narážení na limity a realitu poté, co se začaly odkládat růžové brýle. Podobné milníky ale byly i dále, na počátku nového milénia Česko vstupuje do Evropské unie, čímž přijímá také množství nové legislativy a mění mimo jiné svou politiku a legislativu vůči menšinám obecně. Velmi obdobný proces zažil i Tchaj-wan, který se musel vyrovnat se svou „kolonizační“ historií vůči původním obyvatelům ostrova. Jak vidíte, je zde mnoho podobných milníků v přibližně stejných obdobích, způsobených podobnými problémy. Přesto se každá ze společností s těmito výzvami vypořádala po svém. Tchajwanská společnost je dnes hodnocena jako nejdemokratičtější na Dálném Východě a zřejmě i v celé Asii. V přístupu k původním obyvatelům se inspirovala v zemích jako je Nový Zéland či Austrálie a dnes slouží jako jeden z dobrých příkladů svobodné, rovné a s vlastní historií vyrovnané společnosti. Na druhou stranu Česko bylo nedávno opět kritizováno komisařem OSN za diskriminaci Romů. Takové studium tedy rozhodně relevanci pro českou společnost má, rozhodně neplatí, že bychom se neměli čemu od našich kolegů z Dálného Východu přiučit.

Jak se spolupráce vyvíjela dál?

Na podzim téhož roku se konalo mezinárodní symposium Formování a rozvoj nových čínských diaspor. Tohoto světového symposia organizovaného Centrem pro čínské dědictví při Nanyangské technické univerzitě v Singapuru jsem se mimo jiné také účastnil. A setkal jsem se zde s dr. Cheng Ter-hsing , který tu byl za Soochowskou univerzitu v Tchaj-peji. A právě toto setkání se stalo základem intenzívní a úspěšné spolupráce mezi katedrami sociologie a sociální a kulturní antropologie obou univerzit.

Proč? Co vás spojuje?

Primárně zájem o čínskou diasporu v Česku. Nicméně s prof. Stonem, vedoucím katedry sociologie na SU, mě spojuje také zájem o využití GIS v sociálně-vědním výzkumu a také aktuální témata stárnutí či depopulace v regionech Asie. Pro katedru sociologie se navíc Univerzita Pardubice stala velmi lukrativním partnerem mimo jiné i proto, že na katedře mají též Centrum pro středo- a východoevropská studia. Každoročně organizují studijní exkurzi do střední Evropy spojenou se studentskou konferencí. V roce 2017 poprvé zavítali kolegové a studenti ze Soochowské sociologie též na Univerzitu Pardubice a absolvovali zde i jednodenní konferenci.

A spolu se svými studenty jste vloni byl i na návštěvě Tchaj-wanu.

Ano, kolegové z Tchaj-peje nás pak na oplátku pozvali na návštěvu Tchaj-wanu. Na pětitýdenní terénní praxi na Tchaj-wanu, při níž jsme se podívali jak na NDHU ve Chua-lienu, tak na SU v Tchaj-peji, jsem s sebou vzal 16 studentů. Při této návštěvě se již formovaly první kontury dalšího setkání v Pardubicích, které proběhne v příštím týdnu.

Poslechněte si pořad Českého rozhlasu Pardubice: Studenti pardubické univerzity okusili Tchaj-wan. Chyběla jim rýže

Co máte v plánu dál do budoucna? Rýsují se nějaké další společné projekty?

Další spolupráce rozhodně není nijak neperspektivní. Já sám jsem zapojený do projektu, který Univerzita Pardubice získala, a díky němuž budu moci druhou polovinu roku 2018 bádat na partnerské Soochowské univerzitě, kde budu také přednášet pro místní studenty. Vzhledem k velkému zájmu mezi studenty se plánuje další terénní praxe na Tchaj-wanu a s tchajwanskými kolegy se intenzivně jedná o rozšíření jejich návštěvy na Univerzitě Pardubice. Vize, kterou sdílíme napříč eurasijským kontinentem, je vytvořit platformu pro každoroční měsíční zahraniční terénní praxe. Představa je taková, že jak studenti naší Univerzity Pardubice, tak i studenti SU a NDHU budou moci každý rok strávit měsíční intenzivní program na partnerské univerzitě, který by zahrnoval jak přednášky, tak i terénní praxe. Cílem je rozvíjet interkulturní komunikaci mezi oběma regiony. Letos poprvé se k nám připojili kolegové ze Šanghaje a věříme, že tato platforma by mohla získat i formu trilaterální spolupráce.

Kolegové ze Šanghaje navštíví pardubický kampus již na konci března. Jaký program jste pro ně připravili?

Pro letošní konferenci bylo zvoleno široké téma Mezi Pardubicemi, Šanghají a Tchaj-pejí. Není to bezpředmětné označení – odráží to fakt, že studenti ze Soochowské univerzity a Východočínské univerzity politických studií a práva budou mít poprvé možnost vzájemné výměny informací a diskuse. Ten pomyslný most přes tchajwanskou úžinu tak tvoří Pardubice. Navíc konference není politická, ale sociálně-vědní. Mladí studenti budou moci sdílet vlastní zájmy, vědomosti a názory.

Jaká témata se budou v Pardubicích diskutovat?

Témata jsou vskutku pestrá – od nízké porodnosti v Číně přes Čínské víno a jeho vztah k čínskému „duchu“, komparace vzdělávacích metod na Tchaj-wanu a v jiných zemích, lingvistický determinismus ve vidění světa na příkladu čínštiny, korejštiny a češtiny, život mladých syrských muslimů v Česku až po skateboarding na Tchaj-wanu. Pestrost témat naznačuje, jak odlišná témata tři různé společnosti reflektují a jak je k nim přistupováno. Většina příspěvků má však jednoho společného jmenovatele – multikulturalismus – ne v tom úzkém, ale v tom nejširším pojetí.

Kolik se vám sešlo příspěvků?

Letos se sešel rekordní počet příspěvků, a tedy konference bude připomínat trochu maraton. Celkem 26 příspěvků bylo nutno vměstnat do přibližně devítihodinového časového okna. Konference proběhne v novém výukovém areálu Univerzity Pardubice v aule EB-E2 ve čtvrtek 29. 3. od 9:00 do 18:00 hodin. Samotnou konferenci bude také doprovázet výstava fotografií z terénní praxe na Tchaj-wanu doplněná o texty z deníku z cesty, který studenti vedli v průběhu praxe a sdíleli jej na Facebooku. Jsme rádi, že se nám navíc podařilo pro naši konferenci najít významného partnera, kterým je společnost Foxconn CZ.

Bude čas i na poznávání města a okolí?

Šanghajské a tchajpejské hosty provedeme ve středu před konferencí centrem města Pardubice a podíváme se s nimi i na zámek. Svou návštěvu na Univerzitě Pardubice zakončí hosté pátečním svátečním výletem. Nejdříve navštíví společnost Foxconn CZ, která je také významným sponzorem celé naší konference, Památník Zámeček a poté je vezmeme do nedaleké Kutné Hory a Sedlece.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět