Mezinárodní konference Veřejná správa byla opět velmi úspěšná

14. 06. 2018

Na konci května se na Fakultě ekonomicko-správní uskutečnil další ročník mezinárodní konference Veřejná správa. Hlavním cílem vědecké konference bylo vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky.

Konference se stala vhodným prostorem pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe a jejich pracovišti, směřující k dlouhodobému sdílení poznatků, diskusím vysoce aktuálních problémů, jež překračují běžnou národní či evropskou dimenzi.

Největší pozornosti se v průběhu letošního ročníku konference těšila témata týkající se ekonomických a sociálních souvislostí poskytování kvalitních veřejných služeb, stejně tak aktuální otázky a výzvy rozvoje regionů. Diskutovalo se jak v plenárním zasedání, stejně tak v odborných sekcích, ale i v neformálních chvílích konference.

Význam a vědeckou kvalitu konference podtrhuje i fakt, že sborník z minulého ročníku byl indexován v databázi Web of Science. Připravovaný sborník z letošního ročníku dosahuje stejných parametrů a k indexaci byl poslán také. Závěrem je třeba poděkovat členům vědeckého a organizačního výboru konference, kteří svojí prací výrazně dopomohli ke zdaru celé konference.

Záštitu nad konferencí převzaly Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra, Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát st. města Pardubice. Jde o akci, v jejímž pořádání se naše fakulta střídá s Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava.

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
předseda organizačního výboru konference
Ústav ekonomických věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět