Konference BioVaria v Mnichově se poprvé účastnili i zástupci Univerzity Pardubice

6. 06. 2018

Univerzita Pardubice se letos poprvé zúčastnila konference BioVaria v německém Mnichově, na které byly prezentovány nadějné technologie z oboru life-science.

Jedenáctý ročník konference BioVaria se konal 23. – 24. dubna.  Hlavním organizátorem je společnost Ascenion GmbH, která se specializuje na komercializaci především medicínských technologií. Univerzita Pardubice se na akci představila nejen jako účastník, ale také jako partner a zástupce poradního orgánu, tzv. advisory board.

Mezi účastníky konference byli evropské univerzity, výzkumná centra, zástupci průmyslu, např. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH, Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific Inc., Ipsen S.A., Ono Pfarma UK Ltd., Merck KGaA a také investorské skupiny z celého světa. Z České republiky byli přítomni zástupci Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) a Katedry biologických a biochemických věd (KBBV) Fakulty chemicko-technologické, Centra transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Prezentace 65 projektů z oblasti medicíny

V dvoudenním programu konference bylo formou posterů a krátkých ústních prezentací představeno 65 projektů z oblasti onkologie, neurologie, kardiovaskulárních a imunitních onemocnění a dalších oborů. Po úspěchu na konferenci BioSpot (více se dočtete ZDE) a se svolením autorů Univerzita Pardubice opět přihlásila prostřednictvím CTTZ tři významné technologie z této oblasti výzkumu.

Formou posteru a ústní prezentace v zastoupení Ing. Karolinou Kašparovou z CTTZ byla představena diagnostika raných stadií rakoviny slinivky vyvinuta týmem prof. Holčapka a kolegů na principu analýzy profilu lipidů ve vzorku tělních tekutin pomocí hmotnostní spektrometrie. U tohoto typu rakoviny je včasné diagnostikování v podstatě jedinou možností, která může zvýšit šance pacienta na úspěšnost léčby a přežití.

Technologii zabývající se novým přístupem k toxicitě paracetamolu a jemu příbuzných struktur, léčiv na bázi 5 - aminosalycilové kyseliny, měl možnost představit formou posteru přímo její autor doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., z katedry biologických a biochemických věd.

Představení výzkumu prof. Bílkové a Dr. Macáka

V oblasti diagnostiky byl také formou posteru představen nový materiál na bázi nanotrubiček oxidu titaničitého, který je upravený tak, aby byl využitelný pro separaci různých typů biomolekul. Izolace určitých látek z biologických vzorků a míra jejich dysregulace jsou klíčové pro stanovení diagnózy některých závažných onemocnění. Za touto technologií stojí tým prof. Bílkové z KBBV a Dr. Macák z Centra materiálů a nanotechnologií.

Podařilo se navázat kontakty s potenciálními investičními a průmyslovými partnery a zástupci evropských center transferu technologií. Navazující komunikace probíhá s Thermo Fisher Scientific Inc. a singapurskou investiční společností Esco Ventures. Zpětná vazba průmyslu je cenným zdrojem informací pro další výzkum a např. u diagnostiky rakoviny slinivky pro design klinických studií.  Zatím byly v rámci validace metody provedeny studie s tisíci vzorky zdravých dobrovolníků, pacientů s onemocněním a jedinců z tzv. rizikových skupin.  Místně byly studie realizovány na území ČR ve spolupráci zejména s Fakultní nemocnicí v Olomouci.

Studie potvrdila, že metoda je schopna diagnostikovat pacienty ve stádiích T1 až T4 s přesností vyšší než 95%. Již nyní také přemýšlíme nad vhodnými technologiemi pro příští ročník BioVaria 2019, který se bude konat na začátku května příštího roku opět v Mnichově.

Ing. Karolina Kašparová
Ing. Petra Hawlová, Ph.D.
Centrum transferu technologií a znalostí


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět