Odborníci ze třiceti zemí světa přijeli diskutovat o výbušinách

18. 05. 2018

Další, již 21. ročník mezinárodního odborného semináře NTREM – „New Trends in Reasearch of Energetic Materials“ – Nové trendy ve výzkumu energetických materiálů (EMs) se konal letos 18. až 20. dubna. Pro svou odbornou prestiž je zařazen do mezinárodního kalendáře světových akcí výbušinářského oboru.

Seminář, pořádaný tradičně Ústavem energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické a v prostorách univerzitní auly, je určen zejména pro mladé vědecko-výzkumné pracovníky, univerzitní pedagogy a přední vědce v oboru energetických materiálů. Vedle výměny nejnovějších odborných informací a poznatků v oboru slouží i k navázání osobních kontaktů mladých odborníků z různých zemí. Hlavními tématy odborných příspěvků NTREM 2018 byly letos citlivost a posuzování výkonu energetických materiálů.

Program semináře obsahuje tradičně sekci přednáškovou a posterovou. Letos se museli organizátoři vypořádat s velkým zájmem o účast a také velkým počtem příspěvků. Celkem se na letošní seminář sjelo téměř 300 účastníků z 30 zemí a bylo prezentováno 40 přednášek a 80 posterů. Členové vědeckého výboru udělili ocenění ve formě diplomu a malé pozornosti třem nejlepším ústním prezentacím a posterům.

Velké mezinárodní zastoupení

Největší zastoupení měli specialisté na výbušiny z Číny, Ruska, Německa, Indie a Polska. Česká republika byla zastoupena přibližně šestinou celkového počtu účastníků. K významným hostům letošního ročníku patřili např. prof. Adam Cumming ze skotské Univerzity v Edinburghu (dlouholetý předseda vědeckého výboru semináře), prof. Thomas Klapötke, z LMU v Mnichově, děkani dvou ruských fakult, prorektor a jeden z děkanů indické Gulbarga University.

Zástupci indické Gulbarga University – prorektor Prof. Siddapura Ramachandrappa Niranjana, děkan Faculty of Science and Technology Prof. Abbaraju Venkataramanem a kvestor tamní univerzity Prof. Dayanand Agasara – se v rámci týdenního programu setkali též s představiteli univerzity, rektorem prof. Jiřím Málkem a prorektorkou pro vnější vztahy a rozvoj Ing. Andreou Kolbížkovou, a podepsali Memorandum o spolupráci stvrzující možnosti rozvíjení vědecké spolupráce.

Součástí semináře je každoročně také setkání účastníků na společenském večeru. Ten se letos pro velký počet účastníků konal nikoliv na pardubickém zámku, ale ve společenském sále v Atrium paláci Pardubice. I přes změnu místa konání splnilo neformální setkání účastníků svůj úkol.

Seminář pro mladé vědce

Semináře jsou od prvního ročníku určeny především pro studenty – vysokoškoláky, doktorandy a mladé pracovníky ve vědeckém výzkumu, kteří se jej mohou účastnit bez placení vložného. Velký dík tedy patří sponzorům, firmám i jednotlivcům, bez jejichž finanční podpory by se tato akce konat nemohla.

Mezi největšími a tradičními podporovateli odborného semináře je možné uvést například Austin Detonator, a.s., Vsetín; Office of Naval Research Global (ONRG), US Army RDECOM – Atlantic, Biazzi AS, Switzerland, Temperatior, Ltd. Liberec, Explosia a.s. Pardubice, Nicolet CZ, Praha, OZM Research s.r.o. Hrochův Týnec. Všichni partneři akce jsou uvedeni na webu semináře: www.ntrem.com.

Letošní ročník semináře byl opět velmi úspěšný a organizátoři se již těší na zájem a setkání s odborníky v oblasti energetických materiálů v první polovině dubna příštího roku.

Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
Ústav energetických materiálů FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět