Univerzita Pardubice jako první instituce z České republiky členem SPARK Stanford Global

7. 05. 2018

Zástupci Centra transferu technologií a znalostí v USA domluvili spolupráci se Stanford University, aktuálně druhou nejlepší univerzitou na světě (dle žebříčku QS World University Rankings 2018). Univerzita Pardubice se na základě navázaného partnerství připojila k programu SPARK Global, který pomáhá propojit výzkum v oblasti biomedicíny a zdravotnických prostředků s klinickou praxí.

SPARK úspěšně funguje nejen na Stanford University, ale i na řadě dalších významných institucí po celém světe, jež program převzaly.

Využití lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny slinivky, vývoj technologie pro snížení toxicity paracetamolu, využití pokročilých magneticky aktivních nanomateriálů na bázi TiO2 pro přípravu bioaktivních látek, přenosný audiometr – nadějné výsledky těchto a dalších výzkumných projektů Univerzity Pardubice mají nyní větší šanci na uplatnění v praxi díky programu SPARK.

Špičkové poradenství

SPARK Translational Research Program je propracovaný systém podpory výsledků výzkumu z akademické sféry, který má pomoci překlenout bariéry přenosu těchto výsledků do praxe.

Program byl založen profesorkou Dariou Mochly-Rosenovou v roce 2006 na Lékařské fakultě Stanfordovy univerzity za účelem převedení slibného biomedicínského výzkumu do klinické praxe ve formě nových léčebných postupů pro pacienty. Program zajišťuje špičkové poradenství prostřednictvím sítě odborníků poradců z praxe, vzdělávání a pomáhá vědcům vytvořit nákladově efektivní model realizace výzkumných projektů s využitím průmyslových standardů.

Program je zacílený na podporu vývoje nových látek a materiálů pro terapii a testování léčiv, diagnostických a terapeutických metod, zdravotnických prostředků a informačních systémů ve zdravotnictví.

Úspěšná jednání

Michal Svoboda a Karolina Kašparová z Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) navázali kontakt s prof. Mochly-Rosenovou v září 2017 a na základě několik měsíců probíhající komunikace uskutečnili na sklonku března tohoto roku návštěvu na Stanfordově univerzitě. V rámci intenzivního dvoudenního programu jednali se zakladatelkou programu prof. Mochly-Rosenovou, PhD, a jejími spolupracovníky, absolvovali řadu schůzek a setkání s řešiteli projektů SPARK (jedním z nich byl Peter Santa Maria, MD, PhD – ORL specialista ve Stanford University Medical Center. S pomocí programu SPARK vyvinul nový postup léčby chronických perforací ušního bubínku, technologii patentoval a založil start-up.

Technologie byla nedávno licencována velké farmaceutické společnosti Astellas Pharma, která zahájila klinické testování na pacientech) a s poradci programu SPARK (byly mezi nimi takové osobnosti, jako Robert Booth, PhD – zakladatel Virobay a bývalý viceprezident ve farmaceutické společnosti Roche, Steven Schow, PhD – bývalý ředitel výzkumu a vývoje v Telik a Dupont Biochemicals a Lyn Frumkin, MD, PhD – expert na design klinických studií). Již nyní mohou vědci z Univerzity Pardubice využít cennou zpětnou vazbu na své projekty, kterou se během návštěvy podařilo získat. 

„Právě díky programu SPARK jsme v rámci našeho výzkumu lékové toxicity získali velmi cennou zpětnou vazbu od odborníků z farmaceutické praxe, kteří na Stanford University působí. Tato možnost debaty a diskuze byla pro další směřování našich výzkumných prací nezastupitelná, a proto jsem přesvědčen, že program SPARK by mohl být užitečný i pro další pracovníky Univerzity Pardubice,“ říká doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické.

PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE O VÝZKUMU PARDUBICKÝCH VĚDCŮ

Součástí programu byla i účast na pravidelném setkání výkonného týmu a poradců SPARK s řešiteli projektů, tzv. Wednesday Night Meeting. Právě intenzivní interakce mezi vědci a poradci z průmyslu je klíčem k úspěchu programu SPARK – 60 % výsledků podpořených projektů nalezne využití v klinické praxi. 

Výstupem návštěvy je uzavřené memorandum mezi Univerzitou Pardubice a Stanfordovou univerzitou, na základě kterého se naše univerzita připojuje k programu SPARK.    

Jak konkrétně bude program SPARK naplňován v podmínkách Univerzity Pardubice?

Vědečtí pracovníci a doktorandi budou mít možnost seznámit se s programem SPARK, a to zejména formou specializovaných kurzů a dalších forem vzdělávání (vč. možnosti zúčastnit se dvoutýdenního vzdělávacího programu organizovaného v rámci každoročního SPARK Global meeting). Po vzoru Stanfordovy univerzity bude postupně budována síť poradců z praxe, kteří budou konzultovat projekty našich vědců a pomohou se správným nasměrováním výzkumu.

Současně začne vznikat síť kontaktů na významné firmy – potenciální komerční partnery z oboru. Tyto a další aktivity budou realizovány ve spolupráci CTTZ, vědců a doktorandů, kteří se mohou na rozvoji programu podílet třeba tak, že doporučí vhodné mentory pro projekty svých kolegů. Zásadním přínosem programu pak bude možnost využívat poradce v rámci celé globální sítě SPARK. V neposlední řadě by měl program SPARK přispět k vytvoření tvůrčí podnikavé atmosféry a vzniku nových spoluprací napříč jednotlivými pracovišti univerzity.

„Jsem velice potěšen touto aktivitou CTTZ, protože účast v tomto programu může pomoci vědeckým týmům z naší univerzity s převedením výsledků z akademické sféry do reálné průmyslové praxe, jako je např. využití patentů a jejich transfer do praxe, což může být komplikovaný, dlouhodobý a finančně náročný proces. Účast v tomto programu, který zahrnuje prestižní světové akademické instituce a jejich průmyslové partnery, je správnou cestou pro Univerzitu Pardubice. Jako velmi důležité hodnotím i možné zapojení studentů doktorského studia, kterým to pomůže rozšířit jejich obzor a umožní se lépe orientovat v propojení akademické a průmyslové sféry, což je oblast, kde Česká republika potřebuje výrazné zlepšení,“ uvádí prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické. 

Univerzita Pardubice partnerem renomovaných institucí

Důležitou součástí programu SPARK na Stanfordově univerzitě je financování projektů ve fázi proof-of-concept (program finančně podporují kancelář děkana, fakultní nemocnice, nadace a farmaceutické firmy). Systém podpory proof-of-concept na naší univerzitě již funguje (aktuálně zejména s pomocí projektu TAČR Gama „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice) – cílem je proto propojit existující systém podpory projektů s přístupem SPARK.   

Univerzita Pardubice se zapojením do SPARK Global stává partnerem renomovaných institucí, jako jsou Weizmannův institut věd v Izraeli, Tokijská univerzita nebo Nanyang Technological University v Singapuru, které program vytvořený na Stanfordově univerzitě již zavedly.

 


Ing. Michal Svoboda, Ing. Karolina Kašparová
Centrum transferu technologií a znalostí UPa

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět