Univerzita Pardubice poprvé na konferenci BioSpot. Její technologie vzbudily zájem

22. 03. 2018

Letos poprvé se Univerzita Pardubice zúčastnila konference BioSpot, kde se představují nejlepší technologie z oboru „life-sciences“. Účast zajistilo Centrum transferu technologií a znalostí, které zastřešilo i následná zajímavá jednání. Zájem vzbudily všechny tři prezentované technologie, které byly představeny jak v ústní, tak posterové sekci.

Třetí ročník BioSpot konference se konal 1. března v galerii moderního umění DOX v Praze. V programu se objevila například témata z oblasti vývoje nových postupů léčby onkologických onemocnění, diagnostiky závažných onemocnění, kdy lze diagnózu stanovit třeba na základě analýzy kondenzátu dechu pacientů. Jedním z velkých témat byla resistence na antibiotika a nové možnosti v této oblasti. A slyšet bylo i o našich zajímavých technologiích.

Spolupráce profesorky Bílkové a doktora Macáka

Konference se účastní především zástupci investičních společností, průmyslu i farmaceutických firem za účelem komercializace těchto nejlepších představovaných technologií nebo jejich dofinancování ze soukromých zdrojů. A právě je zaujaly všechny tři technologie z Univerzity Pardubice, která se přihlásila prostřednictvím Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ).

Nový materiál na bázi nanotrubiček oxidu titaničitého upravený tak, aby byl využitelný pro separaci různých typů biomolekul. Isolace určitých látek z biologických vzorků a míra jejich dysregulace jsou klíčové pro stanovení diagnózy některých závažných onemocnění, např. v případě fosforylovaných peptidů Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby. Za touto technologií stojí tým prof. Bílkové z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické a Dr. Macáka z Centra materiálů a nanotechnologií téže fakulty. Na březnové konferenci tento slibný materiál a jeho unikátní přidanou hodnotu ve srovnání s běžně komerčně dostupnými produkty na trhu ústně prezentoval Mgr. Rudolf Kupčík z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické.

Zaujaly metody profesora Holčapka a docenta Roušara

Další dvě technologie představila se svolením autorů formou posterů Ing. Karolina Kašparová z CTTZ. Velký zájem vzbudila  metoda prof. Holčapka a kolegů, která umožňuje analýzou lipidů ve vzorcích tělních tekutin pomocí hmotnostní spektrometrie určit s téměř 100% přesností pravděpodobnost onemocnění rakovinou slinivky, kde je včasné diagnostikování problému v podstatě jedinou šancí na větší úspěšnost léčby a přežití. Zavedení metody do klinické praxe a do programů onkologické prevence bude možné jen ve spolupráci se silným globálním partnerem.

Pozornost investorů z řad farmaceutických společností upoutal nový přístup k toxicitě paracetamolu a jemu příbuzných struktur, léčiv na bázi 5-aminosalycilové kyseliny, které se využívají především k léčbě zánětlivých onemocnění zažívacího traktu, jako je Crohnova choroba, nespecifický střevní zánět a ulcerózní kolitida. Toxicita pro játra a ledviny může u těchto dlouhodobě užívaných léčiv znamenat pro některé pacienty i úplné přerušení léčby a zhoršení stavu. Doc. Roušar z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické identifikoval nové možnosti, jak  lze eliminovat tvorbu toxických produktů metabolismu a zajistit tak pacientům bezpečnější léčbu.

Rýsuje se konkrétní spolupráce. Další možná přinese Mnichov

Komunitu investorů v tomto roce zastupovali tuzemští i zahraniční investoři jako RSJ PE, Merck, PPF, Sotio, Delta Capitals, Capricorn Austria, PwC, AstraZeneca, Johnson&Johnson’s, Verdi Capital, InoCrystal, i&i Prague etc.

Podařilo se navázat kontakt s vedoucím oddělení externích inovací a licencí Jamesem Hobergem ze společnosti EMD Millipore Corporation (Merck) a byla zahájena intenzivní komunikace v souvislosti s možnostmi komercializace nového materiálu pro separaci biomolekul. Komunikace proběhla také se zástupci společnosti Biocrates Life Sciences AG, která působí v oblasti metabolomiky a lipidomiky, a je plánováno oslovení zástupců společnosti Pharmahungary Group.

Konference BioSpot byla pro Univerzitu Pardubice takovou generální zkouškou. Všechny výše zmíněné technologie budou v dubnu představeny v Mnichově na mezinárodní konferenci BioVaria 2018.   

Co je to BioSpot?

BioSpot je platforma, kde výzkumníci a zástupci technologických firem ze Střední Evropy mohou představit nejlepší technologie z oboru „life-sciences“ zástupcům investičních společností, průmyslu i farmaceutických firem za účelem jejich komercializace nebo dofinancování ze soukromých zdrojů. Konference má dvě hlavní části: ústní, kde jsou prezentovány nejzajímavější technologie v desetiminutových příspěvcích, a sekci posterů.

Za organizací platformy stojí Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci a klastr MedChemBio, jehož cílem je pomáhat rozvoji medicinální chemie a chemické biologie. Akci podpořila také agentura CzechInvest a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Ing. Karolina Kašparová
Centrum transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět