Prezident jmenoval nové profesory. Jmenovací dekrety převzala i dvojice chemiků z Univerzity Pardubice

22. 01. 2018

Univerzita Pardubice opět rozšířila obec svých profesorů. V pondělí 22. ledna do ní slavnostní ceremonií vstoupila dvojice vědců z Fakulty chemicko-technologické. Jmenovací dekrety převzali v pravé poledne ve Velké aule pražského Karolina přímo z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy.

Mezi 52 nově jmenovanými profesorkami a profesory, které prezident republiky jmenoval s účinností od 13. prosince 2017, jsou i dva profesoři Univerzity Pardubice:

prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D., jmenovaný pro obor Organická chemie na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice. Profesor Bureš působí na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, a to od roku 2004. Řízení ke jmenování profesorem ukončil před vědeckou radou přednáškou s názvem Heterocyklické molekuly ve službách materiálové chemie.

Prof. Bureš se zabývá pokročilou organickou syntézou využívající moderní organokovová činidla s výrazným přesahem a aplikacemi v materiálových vědách. Výzkum provádí v rámci své pracovní skupiny ve spolupráci s řadou (mezi)národních spolupracovníků. Zaměřuje se především na organické heterocyklické sloučeniny a jejich praktické využití. Zabývá se jejich zavedením do struktury opticky aktivních dusíkatých ligandů jako chelatujících součástí schopných koordinovat kovy. Pozornost zaměřil na přípravu opticky aktivních derivátů imidazolu s využitím levných a dostupných opticky čistých sloučenin. Druhým výzkumným směrem (v současnosti nosným) je zabudování heteroaromatických sloučenin do π-konjugovaných systémů s využitím v optoelektronických zařízeních.

prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D., jmenovaný pro obor Anorganická chemie na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice, působí na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kam v roce 2003 nastoupil jako odborný asistent. Před vědeckou radou pronesl přednášku s názvem Intramolekulární koordinace v chemii prvků 14. skupiny.

Vědecko-výzkumný přínos prof. Jambora spočívá především v rozšíření přípravy a charakterizace intramolekulárně koordinovaných organokovových sloučenin nepřechodných prvků. Největší důraz vědecké práce jeho skupiny je v současné době kladen na syntézu a strukturální výzkum nových organokovových sloučenin kovů nepřechodných prvků obsahujících chelatující ligandy, ale také na samotné studium přípravy a optimalizace nových chelatujících ligandů. Velkým přínosem je také snaha o propojení oblasti organokovové a materiálové chemie.

Řízení absolvovali oba na domovské fakultě

Oba profesoři absolvovali úspěšné řízení ke jmenování profesorem na své domovské fakultě a následně před Vědeckou radou Univerzity Pardubice. Vědecké rady jejich jmenování profesory doporučily a rektor návrh na jejich jmenování profesorem předložil ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prezident republiky následně nové profesory jmenoval s účinností od 13. prosince 2017. Vlastní předání jmenovacích dekretů všem novým profesorům se uskutečnilo při slavnostní ceremonii ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze v pondělí 22. ledna ve 12 hodin.

„Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím ke špičkové pedagogické práci a výjimečné práci vědecké, výzkumné nebo umělecké. S tímto nejvyšším vědecko-pedagogickým titulem se ale pojí také velká zodpovědnost. Právě vy, nově jmenované profesorky a profesoři, budete nositeli garance kvality vysokých škol ve vědě i ve výuce. Do značné míry ale budete i garanti veřejného a etického závazku vysokých škol jako center svobodného a kritického myšlení,“ uvedl ve svém projevu ministr Plaga.

Prezident se slavnostní ceremonie neúčastní

Prezident jmenuje nové profesory obvykle dvakrát do roka. Dříve, dle dlouholeté tradice, jmenovací dekrety novým profesorům vysokých škol předával vždy prezident republiky za přítomnosti ministra. Prezident Miloš Zeman se však účasti na této ceremonii vzdal, a tak poslední roky jmenování novým profesorům při slavnostním akademickém obřadu v Karolinu předává ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět