Veletrh BioJapan: Zástupci univerzity prezentovali výzkumné projekty

24. 10. 2018

Zástupci Centra transferu technologií a znalostí se ve dnech 10. – 12. října účastnili veletrhu BioJapan 2018, nejvýznamnější partneringové akce zaměřené na oblast biotechnologií, která se koná na území Asie. Prezentovali zde vybrané výsledky výzkumných týmů Univerzity Pardubice a hledali partnery pro další rozvoj projektů.

Letos se konal již dvacátý ročník veletrhu a tradičně byl zaměřen na zprostředkování interakce mezi firmami a výzkumnými organizacemi v oblasti biotechnologií. V konferenčním centru Pacifico Yokohama se sešli manažeři, výzkumní pracovníci, poskytovatelé zprostředkujících služeb, ale také investoři z více než 900 organizací z 30 zemí světa. Českou republiku na akci zastupovala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Jediná výzkumná organizace z ČR, která měla na akci vlastní stánek a prezentovala své výsledky v přednáškové sekci, byla prostřednictvím Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzita Pardubice.

Hledání partnerů pro nadějné projekty

Ing. Michal Svoboda a Ing. Karolina Kašparová představili výsledky ERC CZ projektu výzkumného týmu profesora Michala Holčapka z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické (FChT). Výzkum je zaměřen na využití hmotnostní spektrometrie pro stanovení koncentrace lipidů  za účelem včasné detekce rakoviny. Dále zde hledali komerční partnery pro technologie vyvíjené v rámci projektu Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice (program GAMA) týmem profesora Bureše z Ústavu organické chemie a technologie FChT (fotoredox katalyzátor) a skupinou profesorky Zuzany Bílkové z Katedry biologických a biochemických věd FChT (nanomateriál pro separaci biomolekul).

V průběhu veletrhu se Michalu Svobodovi a Karolině Kašparové z CTTZ podařilo navázat kontakty s potenciálními partnery pro další rozvoj projektů jak mezi významnými farmaceutickými, diagnostickými a chemickými společnostmi (Astellas Pharma, Takeda Pharmaceuticals, Roche Diagnostics, Taros Chemicals GmbH & Co. KG, Dow Corning Toray, Kanto Chemical a další), tak mezi partnerskými centry transferu technologií a partnery pro výzkum a vývoj (např. University of Tsukuba, Headquarters for International Industry-University Collaboration, National Cancer Center Japan, atd.) a investory (Mitsubishi UFJ Capital).

Podpořit české zástupce na veletrhu přijel do Japonska ministr školství Robert Plaga. Navštívil i stánek Univerzity Pardubice a popřál jejím zástupcům mnoho úspěchů při prezentaci výsledků univerzity a při získávání nových kontaktů.

Prezentované výsledky vědců Univerzity Pardubice měly na veletrhu BioJapan 2018 kladný ohlas a již nyní je v hledáčku pracovníků CTTZ příští ročník této 

významné akce.

Logolink Foto: MŠMT

Autor: 
Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět