Vydavatelství Univerzity Pardubice se prezentovalo na veletrzích

15. 11. 2019

Letos se Univerzita Pardubice účastnila čtyř knižních veletrhů, na kterých jako vystavovatel prezentovala publikace našich akademických pracovníků.

V květnu, na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2019, v rámci společného stánku vydavatelů vysokých škol, představilo Vydavatelství Univerzity Pardubice výběr padesáti monografií vydané našimi fakultami. Návštěvníci našeho stánku mohli shlédnout a zakoupit si naše letošní novinky i dříve vydané publikace. Největší zájem byl o knihy prof. Škabrady Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách a Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí, následované knihami Třetí odboj ČSR v letech 1948 – 1953 (Václav Veber), Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství. Chrudimský kraj v letech 1621 – 1781 (Ladislav Nekvapil) a studií o vybraných žánrech současné české populární literatury Barvy černobílého světa (Antonín K. K. Kudláč).

Letošní rok byl co do účasti na veletrhu rekordní, organizátor zaznamenal více jak padesátitisícovou návštěvnost, veletrhu se účastnilo 460 vystavovatelů, na veletrhu proběhly desítky akcí a vystoupení známých literárních osobností nejen z ČR, ale i zahraniční. Mohli jste se zde setkat např. s irským prozaikem Johnem Banvillem, nositelem ceny Man Booker Prize či s francouzským autorem Bernardem Minierem, hvězdou detektivního žánru…

Dne 1. října se naše univerzita účastnila knižního veletrhu, který u příležitosti Týdne knihoven pořádala Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové. Královéhradečtí studenti, akademičtí pracovníci a širší veřejnost, která na tuto akci zavítala, měla možnost se seznámit s našimi novinkami. Ve vybrané kolekci byly opět především publikace Fakulty filozofické, ale ze dvou desítek vystavovaných knih nejvíce zaujala letošní březnová novinka - anatomický atlas - Stručná anatomie lidského těla doc. MUDr. Karla Havlíčka, CSc. a jeho autorského kolektivu z Fakulty zdravotnických studií.

Na hradeckou akci navazoval Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, který se konal 11. a 12. října. Zúčastnilo se ho 173 vystavovatelů a 16 000 návštěvníků, kterým jsme prezentovali výběr z našich letošních novinek i dříve vydaných publikací a opět byl největší zájem o již výše zmíněné knihy. Na veletrhu bylo možné se setkat se Zdeňkem Svěrákem, Michalem Vieweghem či Ivanem Krausem.

Poslední letošní akcí byl 8. listopadu konaný veletrh Zámek plný knih, který pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích. Letošní ročník se netradičně konal kvůli probíhajícím stavebním opravám rytířských sálů pardubického zámku v sále Jana Kašpara na Komenského náměstí. Zde byl největší zájem, očekávaně, o knihu Pardubice dříve a dnes doc. Panocha a Jany Macákové a o knihu Rod Pernštejnů za přemyslovských a lucemburských králů Jaroslava Teplého. 

Všechny knihy prezentované na veletrzích je možné si prohlédnout a zakoupit v univerzitní prodejně odborné literatury nebo si objednat a nechat si doručit poštou prostřednictvím univerzitního e-shopu https://e-shop.upce.cz

Ivo Holava
Vydavatelství Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět