Konference zdravotníků se nesla v duchu ošetřovatelství

23. 09. 2014

Fakulta zdravotnických studií pořádala v polovině září 5. fakultní konferenci studentů doktorských studijních programů. Souběžně s ní probíhal i zápis do doktorského studijního programu.

Určena byla zejména studentům doktorských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií a vystoupilo na ní se svým příspěvkem 9 studentů.

„Jako každý rok bylo cílem konference posoudit průběžné výsledky disertačních prací u jednotlivých studentů. Po každé prezentaci probíhala diskuse se členy komise, která nejenom zhodnotila dosavadní výsledky, ale doporučila i další postup a směřování práce,“ říká ke konferenci Ing. Tereza Richterová, vedoucí studijního oddělení Fakulty zdravotnických studií.

O čem se mluvilo

Studenti prezentovali témata z oblasti ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví. Ve svých pracích se zaměřili na rizika pádů u hospitalizovaných pacientů, na kvalitu života osob s bércovou ulcerací, na hodnocení kvality perioperační péče. Dále přednesli příspěvky k hodnocení hendikepů nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem, k problematice testu libosti pachů u normální populace, k ošetřovatelské problematice u pacientů po léčbě metastatických nádorů do krčních uzlin, k výskytu kyberšikany jako jedné z forem sociálně patologických jevů u žáků základních škol a k hodnocení kvality péče o seniory v Pardubicích.

Šestičlenná hodnotící komise byla složená z akademických pracovníků Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a lékařů Pardubické krajské nemocnice. Zasedli v ní doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., a Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. Extramurální pracovníky zastupoval doc. MUDr. Leo Klein, CSc., z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Konference studentů doktorských studijních programů byla pořádána v rámci projektu Fakulty zdravotnických studií „Inovace studijních programů a internacionalizace“.

Zápisy studentů

Společně s konferencí probíhal na Fakultě zdravotnických studií zápis studentů do doktorského studijního programu pro další akademický rok. Nově bylo na fakultu přijato do doktorského studijního programu Ošetřovatelství sedm studentů, dva v prezenční a pět v kombinované formě. Celkově bude studovat letos na fakultě ve dvou doktorských studijních programech Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví (Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů)  na dvacet studentů, tj. asi 2 % z celkového počtu 850 studentů fakulty.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět