Dopravní fakulta hostila stážisty z Turecka

24. 06. 2014

Mezi Dopravní fakultou Jana Pernera (DFJP) a University of Anadolu v tureckém Eskisehiru probíhá již dlouho výměna studentů a akademiků v rámci programu Erasmus. V roce 2012 pak začalo jednání mezi oběma institucemi o možnosti tureckých studentů vzdělávat se na DFJP v magisterských i doktorských programech.

Výsledkem těchto jednání je smluvní ujednání a patnáct nově nastoupivších studentů v zimním semestru akademického roku 2013/2014. Deset studentů je zapsáno v doktorském programu Technika a technologie v dopravě a spojích (obor Dopravní prostředky a infrastruktura – Dopravní prostředky) a pět studentů v magisterském studiu téhož programu. Součástí smlouvy z roku 2012 se pak stal i dodatek, na jehož základě byla umožněna také návštěva akademických pracovníků z Anadolu na naší univerzitě.

Pestrá prohlídka dopravních pracovišť

Ve dnech 14. – 18. dubna přijela do Pardubic pětičlenná skupina akademiků zabývajících se elektrotechnikou a strojírenstvím. Čekal je zde nabitý program, v pondělí navštívili Zkušební Centrum Velim Výzkumného ústavu železničního, a.s. v Cerhenicích. Zde si vyslechli prezentaci o činnosti centra, dozvěděli se o dvou zkušebních okruzích, prohlédli si dynamický stand a další laboratoře. Zároveň si prošli přilehlý Výzkumný ústav kolejových vozidel.

V úterý pak byla připravena prohlídka Výukového a výzkumného centra v dopravě v Doubravicích, kde skupinu nejprve přivítal vedoucí centra doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. a následně si akademici mohli prohlédnout jednotlivé sekce. Poděkování tímto patří docentu Culkovi, dr. Pokornému, dr. Kohoutovi, dr. Sejkorové, Ing. Voltrovi, prof. Schmidové, Mgr. Čermákové a dalším za poutavý výklad.

Závěrečné setkání s děkanem

Středa patřila návštěvě Národního technického muzea v Praze a ve čtvrtek zavítala zahraniční delegace do České Třebové. Hosté si zde prohlédli areál společnosti CZ LOKO, a.s.. V pátek ještě proběhlo závěrečné setkání s panem děkanem doc. Ing. Ivo Drahotským, Ph.D., projednaly se možnosti další spolupráce a účastníkům stáže byly rozdány certifikáty. Krom výše zmíněných patří velké poděkovaní PhDr. Olze Blažkové za skvělou organizaci celého programu pro tureckou návštěvu.

Ing. Petra Křížová
Oddělení projektů DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět